22 juni 2022: Kennissessie Stichting Warmtenetwerk ‘Startmotor katalysator voor energietransitie?’

28 april 2022

22 juni 2022: Kennissessie Stichting Warmtenetwerk ‘Startmotor katalysator voor energietransitie?’

Op 22 juni organiseert Stichting Warmtenetwerk een inspirerend evenement speciaal bedoeld om kennis te delen, kennis op te halen en vooral weer te netwerken. Dit kennisevent staat in het teken van het Startmotorkader. We hebben een boeiend programma met diverse sprekers, die onze deelnemers en onze achterban informeren en voorzien van kennis, lessons learned, best practices en vooruitkijken naar de volgende stappen. Dit mag u niet missen!

Aanleiding en doel kennisevent
Afgelopen maanden is mede door de stijging van de gastarieven en alle negatieve berichtgeving hieromtrent het imago van de aanleg van duurzame warmtenetten onder druk komen te staan. Die tendens willen we doorbreken. Met dit kennisevent willen we als Stichting Warmtenetwerk een positieve swing geven aan de discussie rondom de aanleg van warmtenetten en de voortgang van de energietransitie. Het kennisevent is bedoeld voor iedereen die zicht bezighoudt met de aanleg van collectieve warmte, woningcorporaties, gemeenten en politici.  

Startmotor
In het Klimaatakkoord is afgesproken zo snel mogelijk aan de slag te gaan met de Startmotor, onder andere door huizen aan te sluiten op warmtenetten. Onderhandelingen tussen warmtebedrijven en woningcorporaties zijn vaak complexe trajecten. Om die gesprekken te ondersteunen hebben warmtebedrijven en corporaties het zogenoemde Startmotorkader ontwikkeld, waarmee partijen op projectniveau gezamenlijk sneller tot afspraken kunnen komen. Stichting Warmtenetwerk heeft hierover al regelmatig gecommuniceerd.

Sprekers
De sprekers op dit event belichten dit onderwerp vanuit diverse invalshoeken en expertises. Hiervoor verwelkomen wij deze middag o.a.: Willem de Vreeze van AedesArno van Gestel van VattenfallPetra de Groene van de Gemeente Rotterdam,  Peter van Vugt van RVO en Frank van Hoogstraten van Atriensis. Lees hieronder het uitgebreide en interessante programma. 

Programma
U bent vanaf 12.00 uur van harte welkom in de Lounge van Beeld en Geluid. Wij ontvangen u graag met een kleine lunch. Het programma ziet er als volgt uit:

12.00 uur 
Ontvangst met lunch in de Lounge

13.00 uur
Welkom door de voorzitter Ernst Japikse (zaal: Club)

13.10 uur
Inleiding en eerste evaluatie Startmotor door Aedes met focus op beleid. Willem de Vreeze van Aedes neemt u mee in deze eerste evaluatie: Waar komen we vandaan en wat hebben we geleerd?

13.40 uur
Praktijkervaringen gemeente: Petra de Groene, Directeur Economische Zaken en Duurzaamheid binnen de Gemeente Rotterdam, neemt ons mee in de ervaringen met het aansluiten van woonwijken en corporatiewoningen op het warmtenet. Een verhaal uit de dagelijkse praktijk.

14.10 uur
Pauze en netwerken

15.00 uur
Duopresentatie van Atriensis en ECW door Frank van Hoogstraten en Peter van Vugt

Peter van Vugt van het Expertise Centrum Warmte vertelt meer over de transparante business case en het template dat daarvoor is ontwikkeld vanuit het Startmotorkader. Daarnaast gaat hij in op de stand van zaken van de Stimuleringsregeling Aardgasvrije Huur (SAH).

Frank van Hoogstraten van Atriensis vertelt over de lancering van het afsprakenkader voor verlaging aansluitkosten corporatiewoningen. Aansluitkosten vormen te vaak een breekpunt bij inwisseling van gas voor duurzame warmtenetten in corporatiewoningen. Afstel of uitstel is te vaak het gevolg. Men wacht op nieuwe subsidies en op betere condities vanuit nu nog ontbrekende wet- en regelgeving. Anderzijds kunnen aansluitkosten ook zonder nieuwe spelregels fors omlaag. Door drie specialistische adviesbureaus en drie grote warmtebedrijven zijn 15 kansen voor kostenreductie op een rij gezet en op haalbaarheid getoetst. Het blijkt dat aansluitkosten nu al flink omlaag kunnen. Dit afsprakenkader met die 15 kansen wordt op 22 juni gelanceerd.  

15.30 uur
Leerervaringen, do’s en dont’s door middel van een interactief panelgesprek

15.45 uur
Vragenronde

16.15 uur
Afsluiting en wrap up door de voorzitter Ernst Japikse

16.30 uur
Netwerkborrel

18.00 uur
Einde programma

Locatie
Dit kennisevent vindt plaats bij Beeld en Geluid, Zeestraat 82 in Den Haag. Meer informatie over de locatie, routebeschrijving en parkeren vindt u hier. 

Aanmelden
Aanmelden kan tot en met 15 juni via deze aanmeldlink. Op het aanmeldformulier leest u de voorwaarden voor deelname aan dit evenement.

Wij kijken uit naar uw komst!

Dit artikel is 28 april 2022 geplaatst door: Stichting Warmtenetwerk

 

Bedrijvenregister

Agenda

Training: Opleidingen Advieskunde en Duurzame Energie

Logo PHOE
12 april 2022 - 28 juni 2022
13.00 - 17.00 uur Duurzame Energie 8.30 - 12.30 uur Advieskunde
Naarden

PHOE

Lees verder

Event: 22 juni 2022: Kennissessie ‘Startmotor katalysator voor energietransitie?’

Logo Stichting Warmtenetwerk
22 juni 2022
van 12.00 tot 18.00 uur
Beeld en Geluid, Zeestraat 82 in Den Haag

Stichting Warmtenetwerk

Lees verder

Volledige agenda

Wekelijks op de hoogte blijven van de beste analyses en de nieuwste producten?
Meld u nu aan voor de nieuwsbrief!

Registreer nu