'Warmtewet moet meer ruimte bieden'

17.06.2020 | Nieuws


De Warmtecoalitie, bestaande uit 39 partijen waaronder energiecoöperaties, marktpartijen en netbeheerders, roept de Tweede Kamer op om in de Warmtewet 2.0 ruimte te scheppen voor meer diversiteit op de warmtemarkt.

De Warmtecoalitie heeft haar oproep verwoord in een Warmtemanifest. In het manifest roepen de 39 partijen op om te zorgen voor meer diversiteit op de warmtemarkt, zodat er ook ruimte is voor kleinschalige initiatieven en innovatieve ideeën. In het wetsvoorstel voor de Warmtewet 2.0 wordt dit volgens de warmtecoalitie onmogelijk gemaakt. Door onder andere de ontwikkeling van open netten mogelijk te houden en warmte-coöperaties te stimuleren kan de ontwikkeling van echt duurzame warmtenetten versneld worden.

Manifest

Het manifest is op 10 juni aangeboden aan vijf Tweede Kamerleden. Matthijs Sienot (D66), Tom van der Lee (GroenLinks), Mark Harbers (VVD), Agnes Mulder (CDA) en Carla Dik-Faber (ChristenUnie) namen het manifest in ontvangst uit handen van Leen van Dijke, voorzitter van Stroomversnelling, één van de initiatiefnemers van de Warmtecoalitie. Volgens Van Dijke maakt de huidige Warmtewet innovatieve samenwerkingen onmogelijk, terwijl deze essentieel zijn om zowel op technisch als sociaal vlak duurzaam warmtenetten te realiseren.

Warmtewet 2.0

Het lijkt erop dat de nieuwe Warmtewet vooral grote warmtebedrijven toegang wil geven tot het aanleggen van warmtenetten in Nederland. De Warmtecoalitie vindt dat dit niet bijdraagt aan het creëren van draagvlak en dat het duurzaamheid en innovatie in de weg staat. “Hoe meer er mogelijk blijft, hoe waarschijnlijker dat de meest betaalbare optie met de meeste zeggenschap komt bovendrijven. Dat is wat een nieuwe warmtewet juist moet stimuleren,” zegt Bastiaan van Perlo, beleidsmedewerker Energiebesparing bij de Woonbond, een van de 39 partijen.

Ruimte voor initiatieven

Volgens de Warmtecoalitie moet de nieuwe Warmtewet ruimte geven aan initiatieven van energie-coöperaties en kleinschalige en open warmtenetten stimuleren. Concreet betekent dit dat warmtebedrijven niet verantwoordelijk moeten zijn voor de hele warmteketen. Op deze manier kunnen warmtenetten uitgebreid worden mét lokaal draagvlak, is het idee. Publiek en private partijen staan klaar om dit samen te organiseren, maar dan moet de wet dit wel mogelijk maken. 

Duurzame warmtenetten

Volgens Woonbond zijn er nu al succesvolle ‘open’ warmtenetten (zoals in Zaanstad), netten in nieuwe samenwerkingsvormen en warmtenetten in coöperatief bezit die leiden tot duurzame warmtenetten. Juist in deze fase van de warmtetransitie moet er volop ruimte geboden worden aan deze ontwikkelingen, vindt de Warmtecoalitie. De Warmtewet moet daarom zorgen voor meer marktwerking, betrokkenheid en meer keuzevrijheid. Dat leidt tot stimulerende concurrentie, versnelling van de uitrol en kostenreductie van duurzame warmtenetten. 

Reactie Alliander

Maarten Otto, CEO van Alliander: “Ook wij vinden dat de Warmtewet 2.0 niet gericht moet zijn op het reguleren van één type warmtebedrijf, maar juist ruimte moet bieden aan diversiteit en innovatie. Dat betekent dat je niet alle warmtenetten op dezelfde manier moet inrichten, met één partij die verantwoordelijk is voor het integrale warmtebedrijf. Gemeenten en burgers moeten zelf keuzes kunnen maken; alleen dan ontstaat draagvlak en komen warmtenetten echt van de grond”.

Reactie D66

Matthijs Sienot, Kamerlid Klimaat en Energie van D66, reageert enthousiast op het manifest: “Fantastisch om te zien dat zoveel organisaties samenwerken. Zo komen er nieuwe en goedkopere technieken, en leren we van elkaar. Samen zorgen we ervoor dat het voor iedereen zo makkelijk en goedkoop mogelijk is om met schone energie je huis te verwarmen. En als je kiest voor schoon, dan moet de energierekening omlaag in plaats van omhoog.”

Lees het manifest van de Warmtecoalitie voor meer ruimte op de warmtemarkt.

WarmtenetWarmtewetWarmtecoalitieWoonbondAllianderStroomversnellingduurzaam verwarmd

Foto: De Warmtecoalitie presenteert haar manifest in Nieuwspoort, Den Haag (foto Netbeheer Nederland).

Bronnen: Woonbond,

Bedrijvenregister

Agenda

Training: Werken met brandbare koudemiddelen

28 oktober 2021
16:00 - 20:00
Ede

NVKL

Lees verder

Event: Kennisevent voor woningcorporaties! Warmtelevering: aansluiten, uitbesteden of zelf doen?

Logo Stichting Warmtenetwerk
2 november 2021
10.30 - 13.00 uur
Online of fysiek in Amsterdam

Stichting Warmtenetwerk

Lees verder

Event: Huis en Energie

Logo Huis & Energie
12 november 2021 - 14 november 2021
09:00 - 17:00
Expo Haarlemmermeer

Huis & Energie

Lees verder

Volledige agenda

Wekelijks op de hoogte blijven van de beste analyses en de nieuwste producten?
Meld u nu aan voor de nieuwsbrief!

Registreer nu