Nieuws

Gasunie officieel aangewezen om Nederlands waterstofnetwerk aan te gaan leggen

30.06.2022 | Actueel

Het hing al enige tijd in de lucht, maar Rob Jetten, minister voor Klimaat en Energie, heeft Gasunie aangewezen als de partij om het waterstofnetwerk in Nederland de komende jaren gaan aanleggen en zal daarna als beheerder optreden.

28.06.2022 | Actueel

De recente stijgingen van de gasprijzen en de meestijgende kosten van mensen die op een warmtenet zijn aangesloten hebben het imago geen goed gedaan, zo merkte Stichting Warmtenetwerk.

Ruim vierhonderd wetenschappers tegen nieuwe gasboringen Noordzee

16.06.2022 | Nieuws

Scientists for Future NL en Scientist Rebellion NL, twee groepen van betrokken wetenschappers, hebben een open brief geschreven aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Schaal en innovatie noodzakelijk voor groen gas, hoe doet GIDARA Energy dat?

23.05.2022 | Analyse

Sinds de Russische inval in Oekraïne is de interesse in isolatie, warmtepompen en andere verduurzamende oplossingen door het dak gegaan. Torenhoge gasprijzen en de wens om onafhankelijk te worden van Russisch aardgas brengen een aardgasvrije toekomst zo in een stroomversnelling.

Verouderde wet- en regelgeving zitten opschaling warmteopslag in de weg

09.05.2022 | Analyse

Nederland heeft te maken met een snelle stijging van de productiecapaciteit van hernieuwbare energie aan de ene kant, en aan de andere kant een elektriciteitsnet die dit niet kan bijbenen.

Koolstoflekkage kan voorkomen worden bij uitbreiding emissiehandel op Europees niveau

29.04.2022 | Nieuws

Onderzoeksbureau Trinomics heeft, in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, onderzocht hoe groot de risico’s op koolstoflekkage zijn voor het brandstofgebruik in de ESR-sectoren en of dit veranderd als de Europese emissiehandel wordt uitgebreid.

Welke opslagmogelijkheden biedt de ondergrond voor groene waterstof?

29.04.2022 | Seminar

Vanwege steeds verdergaande netcongestie wordt de noodzaak van meer flexibiliteit in het netbeheer steeds groter. Dit vergroot ook de roep om efficiënte energieopslag.

Duitsland stelt Gazprom Germania onder toezicht

05.04.2022 | Nieuws

De Duitse staat heeft bij monde van Robert Habeck, minister van Economische Zaken en Klimaat, aangekondigd Gazprom Germania onder toezicht te stellen, dat meldt de NOS.

Geothermie Nederland: ‘Projecten in de knel door gestegen marktprijzen’

24.03.2022 | Nieuws

In een position paper aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft Geothermie Nederland uiteengezet wat er zou moeten gebeuren om de stagnatie van de groei van geothermieprojecten in 2020 en 2021 om te zetten in groei.

Warmteoplossingen krijgen meer ruimte door enorm SDE++-budget

22.03.2022 | Actueel

28 juni wordt de volgende ronde van de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) opengesteld met een budget van maar liefst 13 miljard euro.

Meer gas uit Groningen, maar minder dan eerder aangekondigd

15.03.2022 | Nieuws

Gezien het onder druk staan van de leveringszekerheid van gas en het zoeken naar alternatieven laten Hans Vijlbrief, staatssecretaris van Mijnbouw, en Rob Jetten, minister voor Klimaat en Energie, weten dat het kabinet inzet op meer gas uit Groningen, meer opslag en een grotere import van vloeibaar gas (LNG) dit jaar, schrijft de NOS.

Hier lopen warmtenetten en geothermieprojecten tegenaan

18.02.2022 | Actueel

Tijdens het derde webinar in de reeks Partners in energie-uitdagingen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) werd er gesproken over de pijnpunten bij het aanleggen van een warmtenet en de hulpvraag aan de overheid voor geothermie.

Met deze tools kunnen bedrijven hun reductiedoelen halen

04.02.2022 | Actueel

Ondernemers, bedrijven en andere instanties worden met de klimaatdoelstellingen in het achterhoofd gestimuleerd om een verduurzamingsslag te maken in hun bedrijf.

Welke kabinetsleden gaan wat doen voor de energietransitie?

02.02.2022 | Analyse

Enige tijd geleden is de portefeuilleverdeling van het kabinet Rutte IV bekendgemaakt. De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) maakte een overzichtelijke schema van de bewindspersonen die aan de slag gaan met de energietransitie.

Besparing wordt verplicht, zijn de doelen haalbaar?

26.01.2022 | Analyse

Een nieuwe afkorting voor op het lijstje: EED, oftewel energy efficiency directive, moet garanderen dat Nederlandse bedrijven en instanties de komende jaren voldoende energie besparen om de klimaatdoelen te doen slagen.

Groene industriepolitiek betekent vooral jarenlang (heel) veel CO2 afvangen

18.01.2022 | Analyse

De ruim dertig bedrijven die samen verantwoordelijk zijn voor ongeveer 60 procent van de Nederlandse industriële CO2-emissies, willen hun CO2-reductie hoofdzakelijk verminderen door in te zetten op het afvangen en opslaan van CO2 (CCS).

Pilot hybride warmtepompen levert deelnemers 500 euro op

14.01.2022 | Nieuws

Iedereen die overweegt een warmtepomp aan te schaffen, kunnen 500 euro verdienen als ze deelnemen aan de pilot Demonstratieproject Hybride Warmtepompen. Dit houdt in dat de installatie en prestatie van hun nieuwe systeem in de gaten wordt gehouden.

Aardgas is ‘groen’ volgens Europese Comissie

03.01.2022 | Nieuws

De Europese Commissie heeft vlak voor de jaarwisseling haar voorstel ingediend omtrent investeringen in bepaalde vormen van gas- en kernenergie in de toekomst als ‘groen’ te kwalificeren rondgestuurd.

Wetsvoorstel warmtetransitie in gebouwde omgeving open voor consultatie

17.12.2021 | Nieuws

Het Rijk heeft het wetsvoorstel gemeentelijke instrumenten warmtetransitie in consultatie gebracht. Dit biedt gemeenten de mogelijkheid om te regelen welke wijken op termijn overstappen op een duurzaam alternatief voor aardgas.

Er is een regeerakkoord, wat staat de warmtesector te wachten?

16.12.2021 | Analyse

Woensdag 15 december kwam het verlossende bericht dat er na 274 dagen een regeerakkoord was bereikt door VVD, D66, CDA en ChristenUnie. Het kabinet komt met een breed pakket maatregelen om onder aanvoering van een minister van Klimaat en Energie tenminste 55 procent CO2-reductie in 2030 mogelijk te maken.

Wekelijks op de hoogte blijven van de beste analyses en de nieuwste producten?
Meld u nu aan voor de nieuwsbrief!

Registreer nu