Nieuws #tweede kamer

Strijd om warmtenetten nadert kookpunt, Jetten wil energiebedrijven op afstand

21.10.2022 | Actueel

Rob Jetten, minister voor Klimaat en Energie, wil wettelijk vastleggen dat in de toekomst alleen gemeenten nog eigenaar kunnen worden van warmtenetten, dat meldt NRC op basis van een rondgang langs diverse ingewijden.

Minister Jetten wil alleen publieke warmtenetten

20.10.2022 | Nieuws

Rob Jetten, minister voor Klimaat en Energie, wil wettelijk vastleggen dat in de toekomst alleen gemeenten nog eigenaar kunnen worden van warmtenetten, dat meldt NRC op basis van een rondgang langs diverse ingewijden.

Hoe kunnen burgerfora het draagvlak voor de energietransitie versterken?

19.10.2022 | Analyse

In steeds meer landen wordt met burgerfora geëxperimenteerd. De gedachte is dat ze kunnen helpen om de kloof tussen burger en overheid te verkleinen en in het geval van de energietransitie hopelijk ook het draagvlak kunnen versterken.

Politieke steun voor technisch haalbare publieke warmtenetten

29.09.2022 | Nieuws

Ter voorbereiding op de nieuwe Wet Collectieve Warmtevoorziening (WCW) heeft Rob Jetten, minister voor Klimaat en Energie, aan Netbeheer Nederland gevraagd in hoeverre publieke netwerkbedrijven de aanleg van warmtenetten op zich kunnen nemen.

Kabinet sloeg vroege waarschuwingen in de wind en heeft nu prijsplafond niet af

26.09.2022 | Analyse

Eén van de meest controversiële maatregelen is het prijsplafond voor energie, want hoe kan een plan dat “half af” is, zoals SP-fractievoorzitter Lilian Marijnissen het noemde, worden beoordeeld? Door te reconstrueren vanaf begin juni.

Kabinet wil energieafsluitingen voorkomen met noodfonds

12.09.2022 | Nieuws

Het kabinet doet een uiterste poging om huishoudens toch nog dit jaar te helpen met de oplopende energierekening, dat meldt NRC. De overheid en energieproducenten zouden miljoenen euro’s in een noodfonds storten om te voorkomen dat mensen worden afgesloten van energie vanwege acute betalingsproblemen.

Netbeheer Nederland waarschuwt voor massale energieafsluitingen

12.09.2022 | Actueel

Hans-Peter Oskam, directeur beleid en energietransitie bij Netbeheer Nederland, schoof vorige week aan bij de technische briefing van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat.

Kamer bekritiseert Jetten om dure gascontracten gemeenten

06.09.2022 | Nieuws

Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat Rob Jetten, minister voor Klimaat en Energie, zijn mandaat aan ruim 120 gemeenten, waterschappen, onderwijsinstellingen en bedrijven intrekt.

Parlementaire enquête naar Groningse gaswinning begonnen

28.06.2022 | Nieuws

Gisteren is de parlementaire enquête naar de gaswinning in Groningen begonnen. De Tweede Kamer wil hiermee achterhalen wat de impact is van de gaswinning.

Zo wil Jetten de belemmeringen wegnemen voor ‘onmisbare’ hybride warmtepompen

16.06.2022 | Analyse

Rob Jetten, minister voor Klimaat en Energie, heeft zijn Actieplan hybride warmtepompen naar de Tweede Kamer gestuurd. De minister noemt de hybride warmtepomp een “onmisbare oplossing”, “spijtvrij” en in verschillende situaties “een eindoplossing voor 2050”.

Meer technisch geschoolde arbeidsmigranten nodig volgens Techniek Nederland

23.05.2022 | Nieuws

Judith van Heeswijk, programmamanager Onderwijs en Arbeidsmarkt bij Techniek Nederland, was onlangs te gast in de Tweede Kamer. Hier pleitte ze voor versnelde toegang tot de Europese en de Nederlandse arbeidsmarkt voor arbeidsmigranten met een technische (voor)opleiding.

Glastuinbouwsector denkt binnen vijf jaar 900 miljoen kuub aardgas te kunnen besparen

22.04.2022 | Nieuws

De glastuinbouwsector doet een aanbod aan politiek, overheid en de maatschappij. Zij stellen het aardgasverbruik binnen vijf jaar met 900 miljoen kubieke meter aardgas te kunnen reduceren, dat schrijft Glastuinbouw Nederland.

De Jonge: ‘Verwarmings- en koelinstallaties worden niet uitgesloten van renovatieregeling’

29.03.2022 | Actueel

Even leek het erop dat verwarmings- en koelingsinstallaties uitgezonderd zouden worden van de verplichting tot het opwekken van hernieuwbare energie bij een ingrijpende renovatie.

Warmteoplossingen krijgen meer ruimte door enorm SDE++-budget

22.03.2022 | Actueel

28 juni wordt de volgende ronde van de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) opengesteld met een budget van maar liefst 13 miljard euro.

Nationale Woon- en Bouwagenda betekent ook nóg grotere vraag naar warmtepompen

16.03.2022 | Actueel

Hugo de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, heeft de belangrijkste punten van zijn Nationale Woon- en Bouwagenda gepresenteerd in een brief aan de Tweede Kamer.

Tweede Kamer neemt nieuw vergunningenstelsel voor geothermie aan

22.02.2022 | Nieuws

De Mijnbouwwet is met een meerderheid van stemmen aangenomen, dat meldt Geothermie Nederland. Belangrijke amendementen voor de geothermiesector over de toewijzing zoekgebied, evaluatie van de wet binnen drie jaar en het overgangsrecht voor houders van een opsporingsvergunning zijn aangenomen.

De industrie praat met elektrificatie en groene waterstof, maar werkt met CCS

11.01.2022 | Analyse

De toekomst van de Nederlandse industrie is uitstootvrij en dat betekent elektrificeren, met groene waterstof werken én het afvangen en opslaan van CO2 (CCS).

Wetsvoorstel warmtetransitie in gebouwde omgeving open voor consultatie

17.12.2021 | Nieuws

Het Rijk heeft het wetsvoorstel gemeentelijke instrumenten warmtetransitie in consultatie gebracht. Dit biedt gemeenten de mogelijkheid om te regelen welke wijken op termijn overstappen op een duurzaam alternatief voor aardgas.

Kamer wil overprogrammering tegengaan met second opinion

10.12.2021 | Nieuws

Verschillende partijen in de Tweede Kamer pleiten voor een second opinion voorafgaand aan de uitkering van de SDE++-subsidie. Op 9 december dienden vier leden hierover een motie in, waar 14 december over zal worden gestemd.

Hekjes moeten voor SDE++ voor warmteprojecten zorgen

07.12.2021 | Actueel

De grote hoeveelheid aanvragen voor de SDE++ zorgen ervoor dat (onder andere) vrijwel alle warmteprojecten naast deze subsidie te grijpen, ten faveure van het afvangen – en met name opslaan – van CO2.

12»  van 2

Wekelijks op de hoogte blijven van de beste analyses en de nieuwste producten?
Meld u nu aan voor de nieuwsbrief!

Registreer nu