Nieuws

Voorlopers geothermieprojecten in nood

27.09.2022 | Column

Het zijn bijzondere tijden, voor iedereen. In deze energiecrisis telt iedere kuub aardgas die we niet van Rusland hoeven afnemen. Ruim baan dus voor alle alternatieven om kassen en woningen te verwarmen.

Geothermie Nederland overhandigt actieplan aan ministerie van Economische Zaken en Klimaat

20.09.2022 | Nieuws

De Nederlandse geothermiesector heeft een actieplan overhandigd aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De kernboodschap daarvan is dat Nederland meer werk moet maken van de mogelijkheden van aardwarmte voor het bereiken van de klimaatdoelstellingen en het bezweren van de energiecrisis.

De lessen die Nederlandse geothermie kan leren van de buren

13.06.2022 | Analyse

Nederland heeft rond de 24 doubletten die aardwarmte produceren, meestal op 2.000 tot 3.000 meter diepte. Momenteel wordt geothermie in Nederland vooral gebruikt voor glastuinbouw, maar om geothermie te gebruiken voor het verwarmen van woonwijken moet er nog een stap worden gezet.

Geothermie, het vloeibare goud van de diepe ondergrond

30.05.2022 | Analyse

Wanneer men voor het eerst aardwarmte ging benutten is niet goed in te schatten. Wat wel bekend is dat de Duitse mineraloog Georgius Agricola al in de zestiende eeuw merkte dat de temperatuur in mijnen toenam naarmate hij dieper ging.

Verouderde wet- en regelgeving zitten opschaling warmteopslag in de weg

09.05.2022 | Analyse

Nederland heeft te maken met een snelle stijging van de productiecapaciteit van hernieuwbare energie aan de ene kant, en aan de andere kant een elektriciteitsnet die dit niet kan bijbenen.

De staat van de geothermiesector

29.03.2022 | Column

Het zal niemand ontgaan zijn, de oorlog in Oekraïne heeft er voor gezorgd dat de energiemarkt op hol geslagen is. Dit alles werpt ook een nieuw licht op de energietransitie en op de bronnen die in de energiemix van de toekomst zitten.

Geothermie Nederland: ‘Projecten in de knel door gestegen marktprijzen’

24.03.2022 | Nieuws

In een position paper aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft Geothermie Nederland uiteengezet wat er zou moeten gebeuren om de stagnatie van de groei van geothermieprojecten in 2020 en 2021 om te zetten in groei.

Vertraagde vergunningverlening zit geothermie in de weg

15.03.2022 | Nieuws

De potentie van aardwarmte is groot. Toch bleef de productie van aardwarmte in 2021 nagenoeg gelijk ten opzichte van 2020. Er werd in 2021 6,4 petajoule warmte geproduceerd ten opzichte van 6,2 petajoule in 2020, blijkt uit cijfers van Geothermie Nederland.

Tweede Kamer neemt nieuw vergunningenstelsel voor geothermie aan

22.02.2022 | Nieuws

De Mijnbouwwet is met een meerderheid van stemmen aangenomen, dat meldt Geothermie Nederland. Belangrijke amendementen voor de geothermiesector over de toewijzing zoekgebied, evaluatie van de wet binnen drie jaar en het overgangsrecht voor houders van een opsporingsvergunning zijn aangenomen.

Wijzigingen Mijnbouwwet inzake geothermie besproken

21.02.2022 | Nieuws

Donderdag vond het plenaire Kamerdebat plaats over de wijziging van de Mijnbouwwet, specifiek over de aanpassing van het vergunningsstelsel voor het opsporen en winnen van aardwarmte.

Hier lopen warmtenetten en geothermieprojecten tegenaan

18.02.2022 | Actueel

Tijdens het derde webinar in de reeks Partners in energie-uitdagingen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) werd er gesproken over de pijnpunten bij het aanleggen van een warmtenet en de hulpvraag aan de overheid voor geothermie.

‘Warmteopslag is cruciaal voor het laten slagen van de warmtetransitie’

28.01.2022 | Seminar

Enige tijd geleden organiseerde branchevereniging Bodemenergie Nederland de online themamiddag Energietransitie: denken in de breedte én diepte waarin verschillende sprekers de potentie van bodemenergie verder uitdiepten.

Hekjes moeten voor SDE++ voor warmteprojecten zorgen

07.12.2021 | Actueel

De grote hoeveelheid aanvragen voor de SDE++ zorgen ervoor dat (onder andere) vrijwel alle warmteprojecten naast deze subsidie te grijpen, ten faveure van het afvangen – en met name opslaan – van CO2.

Parijs: opwarming MET de aarde

23.11.2021 | Column

De aarde warmt in snel tempo op. In Parijs werd in 2015 een historisch akkoord gesloten, om klimaatverandering tegen te gaan en zo opwarming van de aarde te voorkomen.

Geothermie Nederland pleit voor aparte SDE voor grootschalige warmteprojecten

03.11.2021 | Nieuws

"Een aparte openstelling van de SDE voor grootschalige warmteprojecten in 2022 is een mogelijkheid om de warmtetransitie en geothermie te versnellen", schrijft Geothermie Nederland in een persbericht.

Geothermie niet langer onder verscherpt toezicht

30.09.2021 | Nieuws

“Geothermie moet en kan veilig”, zo concludeert Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) in een evaluatie van de Staat van de Sector. Het naleefgedrag en de veiligheid bij geothermiebedrijven zijn verbeterd.

‘Geothermie moet zijn zaak beter uitleggen’

01.09.2021 | Interview

Voor de zomerperiode ontstond er nogal wat onrust over de risico’s van geothermie naar aanleiding van een rapport van de Algemene Rekenkamer. Conclusie: de overheid moet drinkwater beter beschermen bij het boren naar aardwarmte.

Geothermie Nederland: “We willen relevant zijn voor onze leden”

30.03.2021 | Interview

Stichting Platform Geothermie (SPG) en Dutch Association of Geothermal Operators (DAGO) gaan sinds 1 januari samen op in een nieuwe organisatie: Geothermie Nederland.

Wat zijn de risico

24.03.2021 | Analyse

Dat de binnenkant van de aarde pittig warm is, is welbekend. Ook weten steeds meer consumenten dat die ondergrondse warmte het bovengronds aangenaam kan maken. Hoe zit het nu met de ontwikkeling van geothermie in ons land? We spraken Radboud Vorage, voorzitter van Geothermie Nederland, over de kansen maar ook de risico’s van geothermie.

Wekelijks op de hoogte blijven van de beste analyses en de nieuwste producten?
Meld u nu aan voor de nieuwsbrief!

Registreer nu