De aarde, bron voor betaalbare warmte

18.05.2021 | Column Radboud Vorage

De aarde, bron voor betaalbare warmte

Je hoeft de radio of TV maar aan te zetten en de discussie gaat over de energietransitie. Gemeenten zijn momenteel hun warmtevisies aan het opstellen, waarin ze ingaan op hoe ze de komende decennia hun burgers en bedrijven duurzaam warm gaan houden. Dus geen verwarmingssysteem meer gebaseerd op aardgas, maar op duurzame bronnen zoals biomassa, groene stroom, groen gas, aquathermie of op lange termijn op waterstof. Een belangrijke duurzame bron die minder aandacht krijgt is aardwarmte, ook wel geothermie genoemd.

Aardwarmte is, zoals het woord al aangeeft, het benutten van warmte uit de diepe ondergrond. Iedere kilometer dat je dieper gaat is de aarde ongeveer 30 graden Celsius warmer. Op een diepte van 2 tot 3 kilometer zit warm water van 65 tot 95 graden. Een mooie temperatuur om fabriekshallen, huizen en kantoren te verwarmen. Intussen zijn reeds twintig aardwarmtebronnen in gebruik en leveren ze warmte aan tuinbouwkassen, huizen, appartementen, zwembad, sportcentrum en een school. Omgerekend leverden die aardwarmtebronnen in 2020 evenveel warmte als de warmtevraag van 120.000 huishoudens.

Warmtenetten spelen een cruciale rol
De ontwikkeling van de aardwarmtebronnen biedt mooie kansen voor de installatiesector. Immers de warmte uit de diepe ondergrond moet, met zo min mogelijk verlies, afgeleverd worden bij de klanten. Warmtenetten spelen daarbij een cruciale rol. Ook moet er in het net voldoende buffercapaciteit zijn, zodat warmteaanbod en -vraag goed in evenwicht zijn. Om dat te regelen zijn op maat gemaakte besturingssystemen nodig en geschoold personeel.

Innovatieve warmteoplossingen voor een 'warme' toekomst
Het succes van de energietransitie zal niet bepaald worden door de mooie ambities uit Den Haag. Het zal bepaald worden door technici en installateurs die voor iedere situatie de beste oplossing gaan vinden. Een oplossing die voor de gebruiker het meeste comfort, beschikbaarheid en betaalbaarheid oplevert. Aardwarmte is daarbij voor grotere warmtevragers of voor collectieve warmtenetten een heel mooie oplossing, die bovendien redelijk betaalbaar is en heel weinig CO2-emissie geeft. Een mooie kans voor technici en installateurs om te laten zien waar Nederland goed in is: innovatieve warmteoplossingen voor een ‘warme’ toekomst.

aardwarmteGeothermieinstallatiesectorinnovatie

Bedrijvenregister

Agenda

Training: Opleidingen Advieskunde en Duurzame Energie

Logo PHOE
12 april 2022 - 28 juni 2022
13.00 - 17.00 uur Duurzame Energie 8.30 - 12.30 uur Advieskunde
Naarden

PHOE

Lees verder

Event: 22 juni 2022: Kennissessie ‘Startmotor katalysator voor energietransitie?’

Logo Stichting Warmtenetwerk
22 juni 2022
van 12.00 tot 18.00 uur
Beeld en Geluid, Zeestraat 82 in Den Haag

Stichting Warmtenetwerk

Lees verder

Volledige agenda

Wekelijks op de hoogte blijven van de beste analyses en de nieuwste producten?
Meld u nu aan voor de nieuwsbrief!

Registreer nu