Remt onderzoek naar geluidshinder de warmtepompsector af?

01.12.2021 | Actueel Joyce Beuken

Remt onderzoek naar geluidshinder de warmtepompsector af?

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) deed 17 november een belangrijke uitspraak. Zij stellen dat er meer onderzoek moet worden verricht naar de blootstelling aan laagfrequent geluid (LFG) en de potentiële gevolgen voor de gezondheid omdat het aantal bronnen de komende jaren flink zal toenemen, mede dankzij de groei van het aantal warmtepompen en airco’s.

Reeds is bewezen dat geluid een negatief effect kan hebben op de gezondheid. Iedere vorm van geluid belemmert namelijk de slaap en zorgt voor hartproblemen. Laagfrequent geluid wordt grotendeels veroorzaakt door grote bronnen die zich ver van een individu vandaan bevinden, zoals fabrieken, festivals, windturbines of wegverkeer, meldt het RIVM.

Samenwerking en kennisdeling
Er zijn veel vragen over LFG, stelt het RIVM. Vooral nu het aantal bronnen rap toeneemt in de vorm van warmtepompen en andere nieuwere technologieën voor in huis. RIVM heeft gemeenten, omgevingsdiensten en medisch specialisten gevraagd hoe zij met meldingen over geluidsoverlast omgaan. Het resultaat: dit gebeurt overal verschillend. Om die reden roept het RIVM op tot grondige samenwerking en kennisdeling. Beiden hebben volgens de overheidsinstelling veel toegevoegde waarde.

Het RIVM raadt onder meer aan te onderzoeken hoe cognitieve therapie een rol zou kunnen spelen in het verminderen van klachten van personen die last hebben van LFG. Mensen die hinder hebben van niet te vermijden bronnen, zoals een snelweg, kunnen mogelijk middels cognitieve therapie geholpen worden met de omgang met het geluid.

Stok achter de deur
In Nederland geldt sinds 1 april een geluidsnorm met betrekking tot de buitenunits van warmtepompen. De geluidsdruk van de buitenunit van een warmtepomp mag tussen 19:00 en 7:00 maximaal 40 decibel bedragen op de erfgrens of bij het eerste geopende raam van de buren. Overdag ligt het maximum hoger, namelijk op 45 decibel.

Lees ook: Is de nieuwe geluidsnorm voor warmtepompen doelmatig?

De norm lijkt een goede stok achter de deur om onenigheid tussen bijvoorbeeld buren op te lossen. Met het oog op de volksgezondheid is nader onderzoek echter nog steeds welkom. Maar nader onderzoek zou er uiteindelijk toe kunnen leiden dat er nog strengere eisen gesteld worden aan het geluidsniveau van de buitenunits van warmtepompen.

Fluisterstil
Wat het onderzoek van het RIVM ook aan het licht zal brengen, het is hoe dan ook een mooi streven om apparaten steeds stiller te maken. Fabrikanten en leveranciers lopen op conclusies vooruit door apparaten als ‘fluisterstil’ aan de man te brengen, en ook het aanbod aan geluiddempende kasten neemt exponentieel toe. De installateur doet zich er goed aan om zich in te lezen op het gebied van geluidsreductie en de mogelijkheden.

onderzoekWarmtepompgeluidsniveaugeluidsvermogengeluidsoverlastRIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieugezondheid

Bedrijvenregister

Agenda

Webinar: Uptempo! Lunchwebinar Innovatieve warmtenetten haalbaarder en betaalbaarder

5 december 2022
Online

Topsector Energie

Lees verder

Event: Kom naar het Warmte Congrestival op 8 december!

Logo Stichting Warmtenetwerk
8 december 2022
Van 09.00 tot 18.00 uur
Hart van Holland,

Stichting Warmtenetwerk

Lees verder

Event: Kick-off event: Human Capital Agenda Energietransitie

9 december 2022
De Zalen van Zeven

Topsector Energie

Lees verder

Webinar: Webinar Warmte in Wijken: Inspirerende innovaties & trends voor warmtenetten

12 december 2022
15:00-16:30
Online

Topsector Energie

Lees verder

Volledige agenda

Wekelijks op de hoogte blijven van de beste analyses en de nieuwste producten?
Meld u nu aan voor de nieuwsbrief!

Registreer nu