Stakingen in Metaal & Technieksector op komst

08.11.2021 | Nieuws Jan de Wit

Stakingen in Metaal & Technieksector op komst

Sinds 1 oktober is de cao Metaal & Techniek  verlopen. Ondanks dat de werkgeversorganisatie (FWT) en de werknemersorganisatie (FNV) al sinds 31 augustus aan het onderhandelen zijn, is er nog altijd geen overeenkomst over een nieuwe cao bereikt. FNV (Federatie Nederlandse Vakbeweging) heeft FWT (Federatie Werkgeversorganisaties Techniek) onlangs een ultimatum gesteld voor hun voorstel. FWT is hier niet op ingegaan, waarop FNV acties heeft aangekondigd.

Beide partijen liggen nog behoorlijk ver uit elkaar, aan de ene kant eist FNV een loonverhoging van 5 procent, aan de andere kant stellen werkgevers daar 1,4 procent tegenover volgens FNV. FWT noemt een percentage van 2,8 procent. De onderhandelingsdelegatie van FNV – bestaande uit Jacqie van Stigt, Albert Kuiper, Erik Kotters en Jos Broeren – zegt het “redelijk” te vinden om dit te eisen in een sector die goed draait.

Ron Follon, algemeen secretaris van FWT, stelt dat deze looneis “dermate fors” is dat deze de “continuïteit van de ondernemingen onder druk zet”. Een centrale looneis van 5 procent zou “onvoldoende rekening” houden met situaties die specifiek voor bepaalde sector zijn.

Daarnaast stellen werkgevers voor om jeugdlonen wel met 5 procent te verhogen, maar dit is volgens FNV nog altijd onder het niveau dat jongeren kunnen verdienen in andere technische sectoren.

Generatiepact
Naast een loonsverhoging is het ouderenbeleid een belangrijk thema in de onderhandeling. Hiervoor willen beide partijen een generatiepact opstellen, dat de laatste werkjaren en het stoppen aantrekkelijker maakt voor oudere werknemers, terwijl het voor jongeren en andere nieuwe instromers aantrekkelijker wordt om in de metaal- en technieksector te gaan werken.

FNV wil daarom dat de variant van 70 procent werken, 85 procent loon en 100 procent pensioenopbouw een recht wordt voor werknemers vanaf 60 jaar in de zware beroepenregeling. Jongeren zouden in vaste banen kunnen instromen. FWT wil de grens daarentegen leggen op 63 jaar en 4 maanden en alleen vanaf 60 jaar als de werkgever daar akkoord mee gaat.

De werknemers willen daarbij dat oudere werknemers drie jaar voor hun pensioenleeftijd kunnen stoppen met werken en een bedrag ontvangen dat gelijk is aan de AOW-uitkering. Daarnaast zouden zij tot honderd weken aan vrije dagen kunnen opsparen om eerder met pensioen te kunnen gaan en zou er geen verplichting tot consignatie – de verplichting om bereikbaar te zijn tussen twee diensten – voor werknemers vanaf 55 jaar moeten zijn.

Als aanvullende voorwaarden aan het generatiepact stellen werkgevers voor dat er seniorendagen worden ingeleverd en dat die beschikbaar worden gesteld vanaf de leeftijd van 60 jaar, in plaats van 54 jaar. Ook willen zij oudere werknemers verplicht laten overwerken, ook in ploegen tot tien jaar voor AOW, dus van nu 55 naar 57 jaar.

Aantrekkelijkheid voor nieuwe instroom
Derde grote thema in de nieuwe cao is de aantrekkelijkheid van de sector. Om de nieuwe instroom te vergroten is het belangrijk dat er een aantrekkelijke cao op tafel ligt. Om Nederland de komende dertig jaar te verduurzamen ligt er een enorme opgave en daar is veel technisch personeel voor nodig. Meer dan er nu beschikbaar is.

De werknemersorganisatie wil daarom dat werktijd (inclusief reistijd en overwerk) maximaal 45 uur per week bedraagt, dat reistijd naar en van karweiwerk aangemerkt wordt als werktijd, dat er meer zeggenschap voor werknemers komt over hun werktijden, betere en betaalde verlofmogelijkheden, de mogelijkheid tot deeltijdwerken in de praktijk en twee extra vakantiedagen. FWT stelt hier geen extra roosterafspraken tegenover.

Ten slotte vragen de werknemers dat flexkrachten die langer dan negen maanden op een vaste functie werken, een vast contract krijgen en dat zij dezelfde arbeidsvoorwaarden krijgen als vaste krachten bij hetzelfde werk. Werkgevers zeggen hun best te gaan doen om 2.500 uitzendkrachten in dienst te nemen.

Bernard Zijlstra van CNV Vakmensen stelde tegenover FlexNieuws “niet te spreken te zijn” over de werkgeversstandpunten. “In bijna alle onderdelen sturen ze aan op verslechteringen in arbeidsvoorwaarden, terwijl de sector juist aantrekkelijker moet worden.”

Follon vindt dat er wat betreft de drie grote onderhandelingsthema’s “al heel veel geregeld” is in de cao. “Toch staan werkgevers ervoor open om aanvullende afspraken te maken op deze thema’s. Maar dan wel in samenhang met de al bestaande afspraken met hier en daar aanpassingen als het gaat om minder effectieve regelingen.”

De FWT ziet hun voorstel daarom als een verbetering ten opzichte van de huidige situatie. “Per saldo worden de arbeidsvoorwaarden voor onze vakmensen dus verbeterd en niet verslechterd.” Follon noemt de interpretatie van Zijlstra daarom ook “een verkeerde”.

Aangekondigde acties
De onderhandelingsdelegatie van FNV zegt de afgelopen periode gemerkt te hebben dat “de boosheid groot is” en noemt de tijd van praten en onderhandelen “voorbij”. De werknemers hebben daarom “stakingen en andere acties” aangekondigd. Verdere details zijn nog niet bekend gemaakt.

Follon noemt dit “een slechte zaak”, die volgens hem niet bijdraagt aan de oplossing. “Het voeren van stekingen en acties kan leiden tot schade bij de bedrijven of hun opdrachtgevers, dan welafnemers.”

De voorstellen van werkgevers zijn volgens hem “niet in beton gegoten en dus bespreekbaar”. “De FWT roept de vakbonden dan om op de gesprekken te hervatten.”

FNVFederatie Nederlandse VakbewegingMetaal & TechniekFWTFederatie Werkgeversorganisaties Techniekcaocao-onderhandelingenstakingenJacqie van StigtAlbert KuiperErik KottersJos BroerenRon Follonloonsverhoginggeneratiepactinstromerstechnisch personeelpersoneelstekorttechnisch personeelstekortvakbonden

Bedrijvenregister

Agenda

Event: Energeia Energy Tour

26 september 2022
10:00 - 17:00
Beeld en Geluid

Energeia

Lees verder

Webinar: Webinar - Aardgasvrij maken van wijken en gebouwen

28 september 2022
19:30 - 21:00

RES

Lees verder

Event: Workshop over toepassing Bodemenergie op NS Station Eindhoven

29 september 2022
13:00 - 17:30
NS Station Eindhoven

Gebruikersplatform Bodemenergie

Lees verder

Training: Cursus Warmtenetten in 2 dagen

11 oktober 2022
09:00 - 16:30
Woerden

TVVL

Lees verder

Volledige agenda

Wekelijks op de hoogte blijven van de beste analyses en de nieuwste producten?
Meld u nu aan voor de nieuwsbrief!

Registreer nu