Vraag naar isolatie, warmtepompen, zonnepanelen en - boilers meer dan verdubbeld

17.11.2021 | Nieuws Simone Tresoor

Vraag naar isolatie, warmtepompen, zonnepanelen en - boilers meer dan verdubbeld

De vraag naar duurzame energie-oplossingen is meer dan verdubbeld in de eerste weken van oktober 2021. De vraag naar warmtepompen, woningisolatie, zonneboilers en zonnepanelen steeg sterk sinds alle berichten over hoge energieprijzen. Dit blijkt uit een inventarisatie onder leden van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE), Holland Solar, Vereniging Warmtepompen en Branchevereniging Bodemenergie.

De stijging van de vraag wordt vooral veroorzaakt door de hoge aardgasprijs, stelt de meerderheid van de bedrijven. Daarnaast spelen seizoensinvloeden en toegenomen klimaatbewustzijn volgens hen een rol. “De interesse in energiebesparende maatregelen en duurzame opwek is fors gestegen door de hoge aardgasprijzen,” zegt Olof van der Gaag, directeur van de NVDE.

“Dit is een stimulans voor structurele verduurzaming. Het verminderen van het gebruik van aardgas is het beste antwoord op de hoge prijzen.” Ook in de zakelijke markt is de interesse in verduurzaming gestegen. Twee derde van de bedrijven meldt een stijging van de vraag in oktober ten opzichte van september. Bij een kwart is sprake van meer dan een verdubbeling.

Beleidsmaatregelen
De hoge aardgasprijs vraagt om extra overheidsmaatregelen, om de gevolgen te compenseren, met name voor burgers en bedrijven die de energierekening anders niet kunnen betalen. Het kabinet besloot tot een verhoging van de belastingteruggaaf. Deze compenseert de ergste effecten van de hoge aardgasprijs op de energierekening. Ook maakt het Rijk 150 miljoen euro vrij voor aanvullende subsidies voor isolatie. Dit is in aanvulling op de extra investeringen in de Miljoenennota. Daarin zat 288 miljoen euro extra voor hybride warmtepompen en 514 miljoen euro voor isolatie (beiden te verdelen over drie jaar).

De NVDE is blij met die maatregelen. In het onderzoek noemen bedrijven in de duurzame energiesector verschillende beleidsmaatregelen die nu verstandig zouden zijn. Met name het verlagen van de energiebelasting op elektriciteit wordt door bedrijven genoemd. Het kabinet besloot hier onlangs toe. Een grote meerderheid van de geënquêteerden vindt dit een zeer geschikt instrument. De belasting zou verder verschoven moeten worden van het belasten van elektriciteit naar het belasten van aardgas.

'Verhoog de subsidie naar 30 procent'
Ook de extra isolatiesubsidie wordt een no brainer genoemd. Het kabinet kende een budget van 150 miljoen toe voor isolatie, te verdelen via gemeentes. Het vergroten van het budget voor de ISDE en het waarborgen van voldoende budget voor warmte binnen de SDE++ worden door bedrijven genoemd als verstandige maatregelen.

De NVDE vindt het verstandig om het beschikbare budget binnen de ISDE-subsidie mee te laten groeien met de vraag. Bovendien pleit de NVDE er voor dat isolatiesubsidie ook beschikbaar is voor mensen die één maatregel willen doorvoeren. Nu worden er nog minimaal twee maatregelen geëist. Om de aantrekkelijkheid te vergroten, is het ook goed om de subsidie te verhogen naar 30 procent van de kosten.

“Laten we mensen in staat stellen om het ijzer te smeden nu het heet is en niemand teleurstellen,” zegt Van der Gaag. “Zorg dat er voldoende subsidie beschikbaar is voor alle mensen die nu hun aardgasverbruik willen verminderen en verlaag de drempels. Zo draagt de overheid eraan bij dat zij structureel minder afhankelijk worden van aardgas. Of er zelfs helemaal buiten kunnen.”

Nvdeholland solarBranchevereniging BodemenergieVereniging Warmtepompenisolatiewarmtepompenzonnepanelenzonneboilersubsidieenergiearmoede

Bedrijvenregister

Agenda

Training: Cursus Warmtenetten in 2 dagen

11 oktober 2022
09:00 - 16:30
Woerden

TVVL

Lees verder

Event: RES-congres ‘Werken aan onze toekomst’

2 november 2022
10:00 - 17:00
congrescentrum NBC

RES

Lees verder

Seminar: ‘Toepassing WKO-installatie op campussen, kantorenparken en bedrijventerreinen’

3 november 2022
13:00 - 17:30
Technische Universiteit Delft

Branchevereniging Bodemenergie

Lees verder

Event: Kennisevent Twinleidingen, 10 november 2022

Logo Stichting Warmtenetwerk
10 november 2022
van 13.30 tot 17.30 uur
Van der Valk Hotel Tiel, Laan van Westroijen 10

Stichting Warmtenetwerk

Lees verder

Volledige agenda

Wekelijks op de hoogte blijven van de beste analyses en de nieuwste producten?
Meld u nu aan voor de nieuwsbrief!

Registreer nu