Training: Basistraining Strategisch Omgevingsmanagement Geothermieprojecten

Wil jij aan je vaardigheden werken om een effectieve bijdrage te leveren aan de omgevingsvraagstukken van jouw geothermieproject? Schrijf je dan snel (uiterlijk voor 21 oktober) in! NB De training is inmiddels vol. Je kunt je nog wel inschrijven voor de reservelijst. Bij voldoende animo zal de training in 2023 worden herhaald.

Speciaal voor leden van Geothermie Nederland:
Basistraining Strategisch Omgevingsmanagement Geothermieprojecten

In samenwerking met bureau WesselinkVanZijst biedt Geothermie Nederland een 3-daagse basistraining Strategisch Omgevings Management (SOM) aan voor leden. De training is op maat gemaakt en sluit aan bij de specifieke omgevingsvraagstukken van een geothermieproject.

Met de training wil de vereniging het bewustzijn over het belang van omgevingsmanagement en omgevingsbetrokkenheid onder de leden vergroten. Het succes van geothermieprojecten is immers voor een belangrijk deel afhankelijk van het draagvlak, de acceptatie en het vertrouwen bij burgers, omwonenden, bedrijven, woningcorporaties, gemeenten en provincies. Duurzaam vertrouwen en een goede samenwerking met stakeholders zijn cruciaal om problemen te voorkomen, projecten binnen planning en budget te realiseren en een goede reputatie op te bouwen. Het vraagt van organisaties en medewerkers dat zij omgevingsgericht leren werken. Dat is in het belang van álle leden van Geothermie Nederland.

Doelgroep

De basistraining is ontwikkeld voor (beginnend) projectleiders, communicatieadviseurs en andere professionals die betrokken zijn bij geothermieprojecten met veel stakeholders.

 

Opkomende events