Event: Hybride Verwarmd

Hybride in de warmtetransitie: De vragen beantwoord

In het kader van de klimaatdoelstellingen moet het gasverbruik van huizen fors omlaag. Daarom hebben gemeentes inmiddels een warmtevisie ontwikkeld waarin staat welke toekomstige warmtevoorzieningen kansrijk zijn per buurt of wijk.

De resultaten van het demonstratieproject Hybride warmtepompen in de gebouwde omgeving zijn bekend. Dit is een samenwerking van de Nederlandse Verwarmingsindustrie (NVI), Techniek Nederland, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), Universiteit Utrecht en Universiteit Twente.

In dit project zijn 200 hybride warmtepompen een jaar lang gemonitord om hun energieprestaties te meten (energetisch, financieel en CO2-reductie). In verschillende soorten woningen, oud en nieuw, huur en particulier eigendom. De conclusie is dat de hybride warmtepomp op korte termijn  een grote bijdrage kan leveren aan het reduceren van het gasverbruik in de gebouwde omgeving. En in combinatie met (groen)gas zowel voor de korte als de lange termijn een goede oplossing kan zijn voor een versnelling in de warmtetransitie.

 

21 juni 2023
TivoliVredenburg Utrecht

Meer evenementen

Opkomende events