Training: Luchtbehandelingstechniek

Waarom de opleiding Luchtbehandelingstechniek

Opdrachtgevers en gebruikers stellen hoge eigen aan het comfort, de gezondheid en het energiegebruik van het gebouw. Hierbij speelt het binnenklimaat een cruciale rol. Door voortschrijdende innovatie en inzichten is de technische methode voor het beheersen van het binnenklimaat van gebouwen sterk in ontwikkeling. De door SPHBO geregistreerde post-hbo opleiding Luchtbehandelingstechniek behandelt de meest actuele en relevante onderwerpen op het gebied van luchtbehandeling, comfort, klimaattechniek en duurzaamheid.


Leerdoel/resultaat

Na het succesvol afronden van deze gecertificeerde post-hbo opleiding heb je gedegen kennis van de grondbeginselen van de luchtbehandelingstechniek voor kantoor‐ en utiliteitsgebouwen. Je bent in staat om klimaattechnische berekeningen te maken en in het (voor)ontwerp van klimaatinstallaties gefundeerde keuzes te maken. Na afloop kun je:

  • ontwerpberekeningen maken van luchtbehandelingsinstallatie
  • het voorontwerp van een klimaatinstallatie opstellen en beargumenteren
  • het luchtdistributie systeem en luchtverdeelplan ontwerpen
  • werken met het Mollier h/x-diagram
  • componenten van de LB-installatie specificeren
  • de duurzaamheid en exploitatiekosten beoordelen

 

Opkomende events