Webinar: Statushouders aan de slag voor de energietransitie

Het webinar wordt georganiseerd door de NVDE in samenwerking met Talent voor Transitie en vindt plaats tussen 15.00 en 16.30 uur en is online.

Aanleiding

Vorig jaar becijferde Ecorys voor de NVDE dat er tot 2030 liefst 28.000 extra mensen nodig zijn in de duurzame energiesector om de klimaatambities van 2030 te halen. Tegelijk zitten er 100.000 statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) werkloos thuis. Veel van hen zouden niets liever willen dan snel aan de slag gaan, maar diverse belemmeringen weerhouden hen.  Daar zit natuurlijk een kans.

Inhoud

Het is druk in de keten van partijen die een rol (kunnen) spelen om deze groep in de duurzame energiesector aan het werk te krijgen. Het webinar biedt inzicht in de rol van de diverse spelers. We laten zien welke organisaties kunnen helpen bij het werven, opleiden en begeleiden van statushouders die willen werken aan de energietransitie. De ene helft van het webinar bestaat uit pitches, in de andere helft gaan we in op de succesvolle praktijk binnen Alliander en komt ook een statushouder zelf aan het woord. Hoewel hoger opgeleiden zeker aan bod komen, ligt de nadruk op praktische geschoolden.

Doel

Het vergoten van de belangstelling voor en kennis over mogelijkheden om statushouders aan het werk te krijgen binnen bedrijven die werken aan de energietransitie.

Sprekers

Leendert de Bell, Hogeschool Utrecht, is bijzonder lector voor het bevorderen van duurzame arbeidsparticipatie van vluchtelingen. Met ingang van september 2022 is hij naast Josje Dikkers aangesteld als duo-lector binnen het lectoraat Organiseren van Waardig Werk.

Michiel Slot, werkt bij  Vluchtelingenwerk Nederland waar ze opkomen voor de belangen van vluchtelingen en waar ze vluchtelingen helpen aan een nieuw bestaan. Bij vluchtelingenwerk Nederland inspireren ze anderen en hebben ze impact door het koppelen van vluchtelingen die werk zoeken aan werkgevers.

Susanne Willems, Regiomanager Elektra Oost bij Alliander. Als regiomanager geef ik leiding aan 195 technische professionals in Midden en Oost Nederland, verantwoordelijk voor het uitvoeren van storingen en onderhoud aan het elektriciteitsnet.

Sedr Fatom (afkomstig uit Syrië) is één van de deelnemers aan een nieuw leerwerktraject voor het mbo dat het UAF heeft opgezet. Sedr kan op deze manier door in de elektrotechniek, een vak waar hij in Syrië al ervaring in op deed: ‘Dit is meer dan ik me kon voorstellen.’

Anne Grit, werkt bij UAF, Stichting voor Vluchteling-Studenten, als studentenbegeleider.

 

Opkomende events