Training: Warmtepompen utiliteit

Waarom de cursus Warmtepompen utiliteit (ISSO 81)

Een warmtepomp is een alternatieve manier om warmte op te wekken. Door warmte uit de bodem, water of lucht te halen kan een gebouw/woning of tapwater worden verwarmd. Dit is een vorm van duurzame energie en daarom een populaire en groeiende energievoorziening. Opdrachtgevers en gebruikers hechten veel belang aan het comfort, de ruimtelijke indeling en het energiegebruik van het gebouw. Deze cursus helpt mensen die zich willen inzetten voor het ontwerpen van grondgebonden warmtepompinstallaties in de utiliteit. Om hun opgedane vaardigheden en kennis in te zetten om effectief te voldoen aan dat belang.

Leerdoel / resultaat

Na het succesvol afronden van deze cursus beschik je over vaardigheden voor het aanbieden van kennis over het ontwerpen, selecteren en integreren van grondgebonden warmtepompinstallaties voor utiliteitsgebouwen.

Onderwerpen en opdrachten die onder andere aan bod komen zijn: warmtapwaterlevering met de warmtepomp, regeneratie, systeemintegratie, lokale koeling, indeling van de technische ruimte en optimale leidingisolatie. Na afloop begrijp je:

  • ontwerpen, selecteren en integreren van grondgebonden warmtepompsystemen
  • concepten
  • warmte- en koudeopwekking
  • distributie van koude en warmte
  • warmte en koude afgifte
  • energieberekeningen
  • kosten, baten en exploitatie
  • relatie tussen de verschillende installatieonderdelen
  • integraal ontwerpen
  • aansprekende voorbeeldprojecten

 

Opkomende events