Event: Zet uw collectieve warmteproject in de spotlights tijdens de Open Energiedag!

Er zijn steeds meer duurzame warmteprojecten in Nederland, waarbij warmtenetten en lokale bronnen een grote rol spelen. Die concrete voorbeelden zijn voor het grote publiek vaak niet zichtbaar, en dat is jammer! Tastbare voorbeelden zijn immers een goed middel om bedrijven, consumenten, gemeenten en woningcorporaties, die (latent) geïnteresseerd zijn in duurzame warmte, te triggeren. De Open Energiedag speelt hierop in; duurzame energieprojecten in het hele land worden opengesteld voor een zo breed mogelijk publiek. Een mooie kans!

 

De eerste editie van de Open Energiedag in 2021 was een groot succes, met locaties in alle windstreken van het land die werden bezocht door duizenden mensen. Zodoende werd aan het grote publiek de mogelijkheid geboden om duurzame energieprojecten in de eigen omgeving te bekijken. Uiteenlopende energieprojecten, zoals warmtenetten, bodemenergie- en warmtepompprojecten, zon- en windparken, biomassacentrales, aquathermie- en bio-energieprojecten deden mee. Dat smaakt naar meer! Doet u dit jaar ook mee?

 

Open Energiedag 17 september 2022
Stichting Warmtenetwerk is partner van de Open Energiedag, die de NVDE jaarlijks organiseert. Mede-initiatiefnemers zijn Vereniging Warmtepompen, Branchevereniging Bodemenergie, NWEA, HollandSolar, EnergieSamen en organisaties in de warmtesector. Het gaat bij dit evenement niet om individuele woningen – die kan men bezichtigen tijdens de Duurzame Huizenroute – maar om grotere projecten. Dit draagt bij aan (lokaal) enthousiasme en draagvlak en biedt tegenwicht tegen de negatieve framing van verschillende duurzame technieken.

 

Nodig uw doelgroep uit
Met de Open Energiedag wordt een breed publiek gemobiliseerd, dat geïnteresseerd is in duurzaamheid, energie en de omgeving. Ook landelijke, provinciale en lokale politici behoren nadrukkelijk tot de doelgroep. De bedoeling is, dat uw doelgroep een bezoek aan uw project als een inspirerend en leerzaam uitje ervaart, meer te weten komt over de voordelen van duurzame energie en vooral dat mensen uw project daadwerkelijk kunnen ervaren in een praktijksituatie. Uiteraard is de Open Energiedag ook een mooie kans om uw relaties en potentiële opdrachtgevers uit te nodigen.

 

Opkomende events