Herziening F-gassenverordening: wat betekent dit voor jou?

3 juli 2024

Herziening F-gassenverordening: wat betekent dit voor jou?

Dit jaar staat in het teken van de F-gassenverordening. De eerste versie van deze Europese wet, met als doel het zo klein mogelijk houden van klimaatverandering als gevolg van F-gassenuitstoot, werd van kracht in 2010. Na een herziening in 2013-2014 is de wet nu opnieuw herzien. In februari dit jaar kwam er een einde aan twee jaar lang onderhandelingen in Brussel over deze herziening. De  nieuwe verordening is op 11 maart jl. in werking getreden. Daarmee gaat er veel veranderen voor installateurs en bedrijven die werken met deze gassen of met natuurlijke koudemiddelen. NVKL, de vereniging van koeltechnische bedrijven, neemt je mee in de belangrijkste veranderingen.

Beschikbaarheid van F-gassen
Installateurs horen nu al regelmatig van hun koudemiddelleverancier dat het krapper wordt met de beschikbaarheid van F-gassen. In sommige gevallen kunnen de leveranciers al relatief vroeg in het jaar niet meer leveren, omdat ze anders niet aan de verplichtingen richting andere klanten kunnen voldoen. Vaak kan er dan nog bij een andere leverancier worden ingekocht, maar deze krapte gaat - net als de prijs - blijven toenemen door de verlaging van de F-gassenquota. Houd dit in gedachten wanneer je klanten adviseert en denk ook aan het recyclen of regenereren van F-gassen!

24 uur wachten
Als er een lekkage wordt geconstateerd en deze wordt gerepareerd, dan controleert de monteur uiterlijk binnen één maand of de reparatie doeltreffend is geweest. In het geval van stationaire koel- of klimaatinstallaties is er nu een nieuwe regel die zegt dat de monteur minstens 24 uur moet wachten voordat hij dit controleert. Dat is ingrijpend voor de installateur, omdat dat betekent dat de monteur een extra keer terug moet gaan om daarmee te controleren dat de reparatie daadwerkelijk goed is uitgevoerd en hiermee eventuele lekkages worden voorkomen. Het is belangrijk de klant hierop te wijzen. De exploitant van de installatie is verantwoordelijk voor het feit dat deze controle wordt uitgevoerd (dus de onderneming die de feitelijke macht over het technisch functioneren uitoefent, of de eigenaar die door de lidstaat is aangewezen als zijnde verantwoordelijk).

Persoonscertificering
De persoonscertificering wordt uitgebreid van F-gassen naar alternatieve koudemiddelen, zoals koolwaterstoffen, CO2 en ammoniak. Ook blijft de persoonscertificering niet oneindig geldig, zoals eerst het geval was. Monteurs zullen zich nu elke zeven jaar moeten hercertificeren en alle personen die al een F-gassencertificaat hadden, moeten vóór 12 maart 2029 voor het eerst een hercertificering hebben gedaan. NVKL wil dat dit proces efficiënt verloopt met zo weinig mogelijk aanvullende verplichtingen voor de leden. 

Samenwerking
NVKL trekt in dit dossier nauw op met Rijkswaterstaat - dat de verordening gemandateerd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in Nederland implementeert. Als vereniging zijn we blij dat we de enorme expertise en ervaring die er binnen de vereniging is, kunnen delen met de Rijksoverheid. We zullen dan ook blijven samenwerken aan een aantal activiteiten rondom de nieuwe F-gassenverordening,

Meer weten? Raadpleeg de pagina www.nvkl.nl/f-gassenverordening voor de updates over dit onderwerp. Actuele informatie vanuit Rijkswaterstaat is te vinden op de IPLO (Informatiepunt Leefomgeving) pagina F-gassen en alternatieven: www.iplo.nl/thema/lucht/ozon-en-f-gassen.

Dit artikel is 3 juli 2024 geplaatst door: NVKL