Inventum opent nieuwe fabriek voor 80.000 extra warmtepompen per jaar

07.12.2023

Boiler- en warmtepompfabrikant Inventum Technologies heeft vandaag een nieuwe productiefaciliteit voor ventilatiewarmtepompen geopend in Houten. De fabriek biedt een extra capaciteit van 80.

De andere transitie: hoe snel kunnen warmtepompen van de F-gassen af?

07.12.2023

Op 5 oktober 2023 bereikten Europese beleidsmakers een overeenkomst over aangescherpte regels voor het gebruik van F-gassen. Deze koudemiddelen – populair in de warmtepompsector – moeten vanwege hun schadelijkheid voor het klimaat sneller worden uitgefaseerd.

Rabobank biedt duizend euro aan hypotheekklanten met een laag energielabel  

06.12.2023

Rabobank helpt hypotheekklanten met een woning met energielabel F en G verduurzamen door hen een isolatiebudget aan te bieden. Het budget bestaat uit energieadvies en een tegemoetkoming van duizend euro voor isolatiemaatregelen.

De uitvoering in de utiliteit moet gaan versnellen vanaf de bedrijventerreinen

06.12.2023

Bij de verduurzaming van utiliteitsgebouwen wordt al snel aan kantoren gedacht, met name omdat hiervoor duidelijke verduurzamingsdoelen en -normen bestaan. Toch lijkt daar niet de meeste potentie voor versnelling en innovatie te liggen, want om grootschalige warmtepompen op te schalen en technisch door te ontwikkelen lijken bedrijventerreinen de aangewezen plek.

De moeilijkste keuzes voor het komende kabinet op klimaat- en energiegebied

05.12.2023

Beleidsstabiliteit, tijdige beslissingen en internationale samenwerking worden cruciaal voor het klimaat- en energiebeleid de komende kabinetsperiode, aldus een rapport van de formatiewerkgroep Klimaat en Energie.

Meerderheid huishoudens bereid om apparaten flexibel te gebruiken

05.12.2023

Nieuw onderzoek toont aan dat 66 procent tot 92 procent van de huishoudens bereid zijn hun apparaten flexibel te gebruiken onder bepaalde voorwaarden, dat meldt de Vereniging Warmtepompen.

We kunnen niet meer om de warmtepomp heen

05.12.2023

De interesse voor warmtepompen neemt snel toe. Sinds de inval van Rusland in Oekraïne vorig jaar zagen we al een sterke toename van de vraag. Dat resulteerde in 2022 in een record van 110.

Warmtepompbeeld voor de utiliteit blijft ingewikkeld, waar moet het naartoe?

05.12.2023

Het aantal geïnstalleerde warmtepompen in de utiliteit lijkt in 2022 opnieuw gestegen. Ook is het thermisch vermogen gegroeid. Het implementatietempo moet echter flink omhoog, zowel om alle normeringen als de emissiereductie op tijd te halen.

Wereldwijd meer inzet op energie-efficiëntie, maar nog altijd niet genoeg

04.12.2023

De energie-efficiëntie neemt momenteel met zo’n 2 procent per jaar toe, maar dat moet jaarlijks ruim 4 procent worden, dat concludeert het Internationaal Energieagentschap (IEA) in het rapport Energy Efficiency 2023.

Definitieve versie Nationaal Plan Energiesysteem gepubliceerd

01.12.2023

Na gesprekken met belanghebbenden en geïnteresseerden heeft het kabinet de feedback verwerkt en nu het definitieve Nationaal Plan Energiesysteem (NPE) gepubliceerd, waarmee de ministerraad ook al heeft ingestemd.

IEA en OPEC steeds verder uit elkaar over toekomstvisie fossiele brandstoffen

01.12.2023

Onlangs presenteerde het Internationaal Energieagentschap (IEA) zijn rapport over de olie- en gassector in een CO2-neutraal scenario. Niet lang daarna volgde de versie van de Organisatie van olie-exporterende landen (OPEC).

‘Wij geloven niet in one size fits all’

01.12.2023

Hoe kijkt de markt naar de belangrijkste uitdagingen waarop het Nationaal Warmtepomp Trendrapport 2024 ingaat? In deze tijdelijke rubriek geven zes marktexperts hun visie op de impact van het elektriciteitsnet, de uitfasering van F-gassen, de opkomst van de airco als warmtebron, de toekomstige verdeling tussen warmtenetten, all-electric warmtepompen en hybride warmtepompen op groen gas en waterstof en – als het bedrijf actief is in het utiliteitssegment – wat er moet gebeuren om het aantal geïnstalleerde warmtepompen in de utiliteit flink te verhogen.

Gemor over aanleg nieuwe warmtenetten

30.11.2023

70 procent van Leiden zou geen baat hebben bij de geplande pijpleiding van WarmtelinQ, beweert burgerinitiatief Tegengas volgens lokale media Sleutelstad. De pijpleiding gaat restwarmte van de Rotterdamse industrie naar de stad brengen.

Dat COP28 weinig concreets gaat opleveren lijkt nu al vast te staan

30.11.2023

Hoewel de Klimaatconferentie van Dubai 2023 (COP28) de grootste tot nu toe zal worden, lijkt de kans op significante resultaten bijzonder klein. Vanaf vandaag komen wereldleiders samen om het mondiale klimaatbeleid te bespreken en waar mogelijk aan te scherpen, maar er straalt weinig urgentie uit.

Aardgasverbruik in 2022 hardst gedaald in westen van Nederland

29.11.2023

Het CBS meldt dat met name stedelijke gebieden in Noord- en Zuid-Holland aanzienlijk minder aardgas in hun woningen gingen gebruiken in 2022. Over heel Nederland daalde het aardgasverbruik van woningen in 2022 met 22 procent, maar in minder stedelijke gebieden in het noorden en oosten van het land was dit minder.

In wat voor woningtypen staan de meeste warmtepompen?

29.11.2023

In de uitgewerkte scenario’s van Dutch New Energy Research (DNE Research) in het Nationaal Warmtepomp Trendrapport 2024 komen warmtepompen in 2030 relatief vaak voor in koopwoningen, woningen met goede energielabels, grotere woningen, en vrijstaande woningen en twee-onder-een-kapwoningen.

Toenemende steun voor biomassa, aardwarmte en aardgas

28.11.2023

Uit een recent onderzoek Belevingen van het CBS blijkt dat een meerderheid van de Nederlanders minder gebruik wil maken van fossiele brandstoffen, of wil dat fossiele brandstoffen helemaal niet meer gebruikt worden.

Hoe groot is (de warmtepomp in) Nederland?

28.11.2023

Als je met de auto (elektrisch natuurlijk) langs de grens Nederland rondrijdt, is dat zo’n 800 kilometer. Met de fiets volg je de grens preciezer en is je reis zo’n 300 kilometer langer.

‘Iedere ondernemer moet ook energieondernemer worden’

28.11.2023

105 gigawatt. Zoveel vermogen aan aanvragen voor netverzwaringen of nieuwe aansluitingen voor elektriciteitsafname liggen er momenteel bij de netbeheerders. Het grootste gedeelte – 75 gigawatt – is aangevraagd voor grootschalige batterijen, maar de invloed van warmtepompen op het elektriciteitsnet en vice versa neemt eveneens toe.

Door de warmtepompgroei groeit de elektriciteitsvraag in sommige wijken tot 50 procent

27.11.2023

Ondanks dat de scenario’s van Dutch New Energy Research (DNE Research) in het Nationaal Warmtepomp Trendrapport 2024 bevestigen dat isolatiestappen leiden tot een lagere aardgasvraag, is het effect van warmtepompen in 2030 nog groter.

Minister Jetten legt nieuwe warmtewet voor aan Raad van State

24.11.2023

Rob Jetten, demissionair minister voor Klimaat en Energie, heeft het wetsvoorstel Wet collectieve warmte ter advies aan de Raad van State aangeboden. Nadat de Raad van State hierover heeft geadviseerd zal het wetsvoorstel aan de Tweede Kamer worden aangeboden.

12311»  van 93
Nieuws
Open zoekhulp