Isolatie voor de meeste huishoudens geen dubbeltje op zijn kant

26.04.2023 Anne Agterbos

Isolatie voor de meeste huishoudens geen dubbeltje op zijn kant

Uit een recent rapport van TNO en het Centraal Planbureau blijkt dat het voor zes op de tien huishoudens met een oudere woning financieel loont om te isoleren. De cijfers zijn redelijk lovend, maar er is ook weerstand op de financiële blik op een onderwerp met grote maatschappelijke waarde.

TNO-onderzoeker Peter Mulder licht het onderzoek toe: “We hebben voor alle woningen in Nederland die gebouwd zijn voor 1992 berekend wat het kost om ze te isoleren en hoeveel energie daarmee kan worden bespaard. Er blijkt niet zoiets te zijn als een gemiddelde woning. Er is dus een grote spreiding van de investeringen die nodig zijn en de hoeveelheid energie die per woning bespaard kan worden. Isolatie zal dan ook vaak een kwestie van maatwerk zijn.”

Nederland telt zo’n 5,2 miljoen woningen die zijn gebouwd voor 1992. De kosten van verduurzaming worden geschat op gemiddeld 19.000 euro per woning, met als resultaat een besparing van 25 procent op gas. Wanneer de vloer, het dak, de gevel, het glas en de deuren worden geïsoleerd zou 62 procent van de huishoudens na isolatie maandelijks meer inkomen overhouden dan zonder de isolatiemaatregelen.

Inkomenseffecten
De inkomenseffecten liggen tussen de 4 en 5 procent groei van het besteedbare inkomen. De resultaten zijn afhankelijk van het inkomen van huishouden, maar ook van het type huis. Daarnaast kunnen gasprijzen en rentetarieven een positief inkomenseffect hebben van 40 tot 70 procent. Het rapport gaat uit van 30 procent kostendekking van isolatie vanuit overheidssubsidie voor particuliere huurder en woningeigenaren. De totale subsidiekosten bedragen 21 miljard euro.

Daarnaast wijst het onderzoek uit dat de inkomenseffecten toenemen naarmate de inkomens van de huishoudens lager zijn. Voor een armer huishouden is het isoleren van hun huis dus merkbaarder in de portemonnee.

Woningtype
Particuliere huurder en huiseigenaren met lage inkomens profiteren financieel gezien nauwelijks van woningisolatie. Huishoudens met een sociale huurwoning profiteren het meest van woningisolatie, omdat zij bij isolatie geen huurverhoging hoeven te betalen. Woningcorporaties dragen de kosten van de isolatie voor deze woningen, de kosten worden geschat op 18 miljard euro.

Een andere blik
Het onderzoek besteed ook aandacht aan de maatschappelijke baten van isolatie: zoals wooncomfort, waardestijging van de woning, verminderde gevoeligheid voor schommelingen in energieprijzen, CO2-reductie en de mogelijkheden om over te stappen op lage temperatuurverwarming.

Hans Kostense, projectleider duurzaamheid bij gemeente Stichtse Vecht, reageert via LinkedIn op het onderzoek. Volgens Kostense moet de focus niet liggen op het economische aspect van de isolatie. “Wat is de terugverdientijd van een bankstel of een bed? Als we alles wat we aanschaffen zouden moeten terugverdienen, sliepen we op de grond en zaten we zittend op de grond uit het raam te kijken.”

“Wat als we gaan voor kwaliteit en duurzaamheid en niet voor een terugverdientijd?” Volgens Kostense kan dat resulteren in een stabiele kilowattuurprijs tussen de 11 en de 13 eurocent over een periode van minimaal twintig jaar. “We moeten energie net als drinkwater gaan behandelen, daar zit ook geen verdienmodel in. Of maak er je hobby van. Dan mag het geld kosten. Maar die luxe is slechts voorbehouden aan de happy few.”