Wall of Fame toont meningen over warmtepompen

20.04.2023 Nolanda Klunder

Wall of Fame toont meningen over warmtepompen

Met de spreuk ‘Warmtepompen of verzuipen, zorg voor een smart grid’ won Arjen Noorbergen de wedstrijd van Vereniging Warmtepompen. Bij de stand van de branchevereniging op Duurzaam Verwarmd mochten bezoekers hun visie op warmtepompen op de muur, de Wall of Fame, schrijven. Een jury wees op de laatste beursdag de mooiste muurtekst aan.

De ludieke wedstrijd was in het leven geroepen om de discussie op gang te brengen, legt Sandy Hoogendijk van Vereniging Warmtepompen uit. “Mensen worden getriggerd door iets wat ze hier op de muur lezen en gaan met ons in gesprek. En andersom: als wij met bezoekers in gesprek zijn en we horen hun mening, vragen wij ze om die op de muur te zetten. Zodat andere bezoekers erdoor aan het denken gezet worden.” Dat resulteerde in een muur vol kleurrijke uitspraken en een enkele tekening.

Gevarieerde spreuken
De spreuken op de muur toonden een brede variatie. Zo noteerde iemand: “Ik heb er één” – goed nieuws natuurlijk. Een ander wees de lezer op nieuwe mogelijkheden: “Wist je dat er ook warmtepompen zijn zonder buitenunit?” Mooi was de zin “Bekend maakt bemind, ook met warmtepompen”, een spreuk die weergeeft wat het effect van een beurs kan zijn.

De muur inspireerde ook tot noodkreten vanuit de markt: “Vind of ontwikkel de warmtepomp zonder buitenunit voor monumenten! A.u.b.!” En: “Waar is de warmtepomp voor de renovatiemarkt?” Een andere bezoeker schreef: “Zonder warmtepomp geen leven!”

Warmtepompen of verzuipen
Een eervolle vermelding was er voor Latisha en Melissa van Bespaarpompplus, die een doorsnede tekenden van een duurzaam verwarmd huis. Maar de onbetwiste winnaar werd Arjen Noorbergen, oprichter van softwarebedrijf Olisto, die met zijn “Warmtepompen of verzuipen, zorg voor een smart grid” speels varieerde op het gezegde ‘pompen of verzuipen’.

“De achterliggende gedachte bij de slogan is dat we moeten oppassen dat we ons als maatschappij niet in een hoek verven. Als warmtepompen massaal worden geïntroduceerd, lopen we tegen de grenzen aan van wat ons stroomnet aankan”, Noorbergen licht toe.

“Totdat het net geschikt is gemaakt voor een veel grotere vraag naar elektriciteit, moet de oplossing komen van slim management. Wanneer gaat de beschikbare elektriciteit naar de warmtepomp, wanneer naar het opladen van de elektrische auto? In mijn slogan heb ik beide kanten van warmtepompen willen laten zien: ze zijn een oplossing, maar kunnen ook een probleem zijn als er geen smart management is.” De jury feliciteert Noorbergen met zijn rake en winnende spreuk.