Verbeter installaties met SpiroExpand expansievaten èn automaten!

13 mei 2024

Verbeter installaties met SpiroExpand expansievaten èn automaten!

Expansievaten zijn een onmisbare veiligheidsvoorziening voor alle installaties waarin water als overdrachtsmedium wordt gebruikt om de aanwezige verwarming- en/of koelenergie over te dragen. Dat ze ook de efficiëntie en levensduur van installaties kunnen verbeteren is nog te weinig bekend. Spirotech levert hoogwaardige expansievaten met een balgmembraan die de optimale systeemdruk aanzienlijk beter handhaven dan een vlak membraan, waardoor ze de installatieprestaties verbeteren.

Gevolgen temperatuurschommelingen
In verwarming- en koelinstallaties schommelt de temperatuur continu, waardoor het systeemwater telkens uitzet en krimpt. Dat veroorzaakt druk- en volumeveranderingen voor alle componenten, zoals de circulatiepomp, koppelingen en leidingen, wat zowel hun levensduur beïnvloedt als tot lekkages kan leiden. Een expansievat compenseert de voortdurende druk- en volumeveranderingen, zodat ze zowel de veiligheidsfunctie vervullen als de installatiekwaliteit beïnvloeden.

Optimale druk garanderen
Veel problemen in verwarming- en koelinstallaties zijn het gevolg van teveel lucht in het systeem door onvoldoende drukbeheersing. Een slecht ontworpen, geïnstalleerd of onderhouden expansiesysteem kan leiden tot een negatieve druk, waardoor er zuurstof in het systeem kan komen en corrosievorming kan ontstaan. Spirotech voorkomt dit met de SpiroExpand-oplossingen, omdat deze dankzij een innovatief ontwerp beter dan andere type expansievaten de optimale systeemdruk garanderen. 

Balg versus membraan
Expansievaten bestaan uit twee kamers die met een membraan van elkaar gescheiden zijn. Spirotech levert expansievaten met een hoge kwaliteit balgmembraan die het systeemwater volledig omsluit. Dit voorkomt dat het systeemwater in contact komt met de metalen wand van het vat en dus het ontstaan van corrosie. Op basis van praktijkervaringen en onderzoek blijkt dat expansievaten met een balg veel efficiënter de optimale systeemdruk handhaven dan met een standaard vlak membraan.

Voordelen SpiroExpand 
SpiroExpand expansievaten verbeteren de efficiëntie en verlengen de levensduur van verwarming- en koelsytemen, hybride installaties en warmtepompen, in woningen en kantoren. Andere voordelen zijn de productkwaliteit, een langere garantietermijn en het complete assortiment, met ook compact ontworpen en eenvoudig in krappe ruimtes te installeren expansievaten voor renovaties.

Ga voor meer informatie over het assortiment van Spirotech, waaronder de SpiroExpand expansievaten, naar www.spirotech.nl

Dit artikel is 13 mei 2024 geplaatst door: Spirotech