2,98 miljard euro voor stadsverwarming in Duitsland

08.08.2022 Nicolien van Loon

2,98 miljard euro voor stadsverwarming in Duitsland

De Europese Commissie heeft onlangs een projectvoorstel van 2,98 miljard euro goedgekeurd om groene stadsverwarming op basis van hernieuwbare energie en restwarmte in Duitsland te bevorderen, zo bericht Agriland.

De maatregel zal bijdragen aan de uitvoering van het Duitse nationale energie- en klimaatplan, en met name de doelstelling van de EU om tegen 2050 klimaatneutraliteit te bereiken. Naar verwachting zal het project de installatie van ongeveer 681 megawatt aan hernieuwbare warmteopwekkingscapaciteit per jaar ondersteunen, waardoor de uitstoot van broeikasgassen (BKG) met ongeveer 4 miljoen ton CO2 per jaar wordt verminderd.

In juni 2022 heeft Duitsland de commissie op de hoogte gebracht van diens voornemen om een ​​dergelijke project in te voeren, dat nu loopt tot 30 augustus 2028.

Eurocommissaris voor Mededinging Margrethe Vestager: "Deze regeling van 2,98 miljard euro zal bijdragen aan het groener maken van de stadsverwarmingssector in Duitsland door de bouw van efficiëntere stadsverwarmingssystemen en het koolstofarm maken van bestaande systemen te faciliteren."

Er zullen haalbaarheidsstudies en transformatieplannen voor de aanleg en het koolstofvrij maken van stadsverwarmingsnetwerken worden bewerkstelligd. Exploitanten van stadsverwarmingsnetwerken kunnen ook investeringssteun ontvangen voor:

  • De aanleg van nieuwe stadsverwarmingssystemen met een aandeel hernieuwbare en restwarmte van minimaal 75 procent;
  • Het koolstofarm maken en upgraden van bestaande stadsverwarmingssystemen om te werken op basis van hernieuwbare energie en restwarmte;
  • De installatie van hernieuwbare warmte- en zonnewarmteopwekkingsinstallaties, warmtepompen en warmtereservoirs, evenals de integratie van restwarmte in stadsverwarmingssystemen.
     

Bovendien zullen exploitanten van stadsverwarmingsnetwerken exploitatiesteun kunnen ontvangen voor de opwekking van hernieuwbare warmte door middel van thermische zonne-installaties en warmtepompen, aldus de commissie.

Het project, dat werd goedgekeurd op grond van de EU-staatssteunregels, zal Duitsland in staat stellen zijn uitstoot in de verwarmingssector aanzienlijk te verminderen, voegde de vice-president eraan toe.

De commissie oordeelde dat de steun noodzakelijk en passend is voor het koolstofarm maken van de stadsverwarmingssector in Duitsland, en dat het een "stimulerend effect" heeft.