ACM doet onderzoek naar benodigde investeringen inzet groen gas

22.03.2023 Brendan Hadden

ACM doet onderzoek naar benodigde investeringen inzet groen gas

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) wil onderzoeken welke kosten netbeheerders moeten maken om groen gas op grotere schaal in te voeden, volgens een persbericht. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat in 2030 2 miljard kuub groen gas in Nederland geproduceerd moet worden. De ACM wil met het onderzoek ervoor zorgen dat netbeheerders op tijd de nodige investeringen kunnen gaan maken.

Groen gas wordt geproduceerd door het vergisten van biomassa zoals plantenresten, algen of mest. Het kan als duurzaam alternatief gebruikt worden bij processen die moeilijk te elektrificeren zijn. Het kabinet heeft daarom een ‘bijmengverplichting’ gesteld, die ervoor moet zorgen dat er vanaf 2025 steeds meer groen gas in het gasnet wordt bijgemengd. Om dit te bewerkstelligen moet het gasnet op verschillende plekken uitgebreid of aangepast worden.

De ACM wil onderzoeken wat voor kosten netbeheerders gaan oplopen voor deze investeringen in het gasnet en hoe ze dit vergoed kunnen krijgen via hun transporttarieven. De toezichthouder verwacht in 2027 een nieuwe methode in te voeren waarmee de vergoeding van de kosten van netbeheerders wordt bepaald.

Productie van groen gas kan op veel verschillende locaties plaatsvinden. Dit betekent dat netbeheerders ook op verschillende locaties hun net moeten uitbreiden om de toename aan groen gas in te kunnen voeden. Om het werkpakket voor netbeheerders de komende jaren uitvoerbaar te houden, is het belangrijk dat er snel duidelijkheid komt over de locaties waar groen gas geproduceerd zal worden. De ACM vindt het daarom belangrijk dat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in overleg met gemeenten en provincies gebieden aanwijst waar producenten van groen gas zich kunnen vestigen.