Behoefte aan nationale aanpak energiearmoede

06.06.2023 Simone Tresoor

Behoefte aan nationale aanpak energiearmoede
©Energiefixers 071

Het afgelopen jaar deden gemeenten veel ervaring op bij het bestrijden van energiearmoede. Hier lopen ze echter ook tegen knelpunten aan. Een gebrek aan nationale regie vormt voor veel gemeenten een barrière om tot een middellange termijn aanpak te komen, blijkt uit recent onderzoek van TNO en CBS.

Hieruit blijkt dat in 2022 ruim 600 duizend huishoudens energiearm zijn (6,4 procent van het totaal), zo’n 90.000 meer dan in 2020. Ze hebben hoge energiekosten, wonen meestal in een huis dat niet goed is geïsoleerd en hebben een laag inkomen.

Gemeenten verrichten veel werk om huishoudens te ondersteunen met energiecoaches, fix-teams en kleine besparende maatregelen. Een peiling laat diverse knelpunten zien. Zo blijft er bijvoorbeeld behoefte aan nationale regie en voorspelbaarheid en continuïteit van financiële middelen.

Te ad hoc en te weinig personeel
Nationaal beleid op energiearmoede wordt door de gemeenten als ad hoc ervaren en de bevraagde beleidsmedewerkers geven verder aan dat het Rijk geen richting aan geeft naar de doelen en richting voor de komende jaren. 77 Procent van de gemeenten geeft aan graag op korte termijn een betere regie vanuit het Rijk te willen. Ook wordt aangegeven dat het gebrek aan voldoende personeelscapaciteit een urgent knelpunt is. En de diversiteit aan regelgeving zorgt ook voor een  hoge werklast.

De enquête is de tweede halfjaarlijkse peiling in het kader van het Landelijke Onderzoeksprogramma Energiearmoede dat TNO in september 2022 is gestart.