Boringen aardwarmte vormen dreigement drinkwater

18.06.2021 Joyce Beuken

Boringen aardwarmte vormen dreigement drinkwater

De overheid moet meer actie ondernemen om de kwaliteit van ons drinkwater te beschermen bij boringen naar aardwarmte. Dat is de conclusie van de Algemene Rekenkamer in een rapport.

De Algemene Rekenkamer meent dat het water tot aan onze lippen staat, door de toegenomen populariteit van aardwarmte. Ruim 60 procent van ons drinkwater is afkomstig uit zoetwatervoorraden in de bodem. Deze kunnen vervuild raken als gevolg van boren naar aardwarmte. Aardwarmte wordt gezien als één van de vervangers van aardgas.

Risicovolle roest
Voor aardwarmte wordt op kilometers diepte warmwaterbronnen opengeboord. Dit water wordt opgepompt en via leidingen naar gebouwen geleidt. Hier wordt de warmte onttrokken, waarna het afgekoelde water terug wordt gepompt naar de oorspronkelijke bron.

Aardwarmtebuizen zijn volgens de Algemene Rekenkamer gevoelig voor roest. De corrosie kan zwakke plekken veroorzaken en de leidingen kunnen gaan lekken. Het zoute water - waaraan ook chemicaliën zijn toegevoegd - mengt zich vervolgens met schoon drinkwater. Drinkwater bevindt zich in zoetwaterreservoirs die zich tientallen tot honderden meters onder de grond bevinden.

Debat
De Rekenkamer schrijft dat er onvoldoende op wordt toegezien: "De meetnetten van instanties die toezicht houden op ons grondwater, zoals provincies, gemeenten, drinkwaterbedrijven en waterschappen, zijn niet fijnmazig genoeg om grondwatervervuilingen nabij een geothermieput te registreren."

Binnenkort wordt er in de Tweede Kamer gedebatteerd over geothermie. "Gelet op de uitkomsten van ons onderzoek en de daarin gesignaleerde problemen voor de bescherming van drinkwaterbronnen, geven we de Kamer in overweging onze aanbevelingen mee te nemen bij de bespreking van de herziening van de Mijnbouwwet", adviseert de Rekenkamer.