CE Delft: ‘Zes maatregelen mogelijk om huishoudens te compenseren voor hoge energieprijzen’

11.08.2022 Jan de Wit

CE Delft: ‘Zes maatregelen mogelijk om huishoudens te compenseren voor hoge energieprijzen’
©Essent

De komende twee weken proberen de regeringspartijen een oplossing te vinden om de koopkracht van miljoenen Nederlanders te verbeteren. De huidige inflatie wordt voornamelijk aangewakkerd door stijgende voedsel- en energieprijzen. Op verzoek van Eneco heeft CE Delft zes mogelijke compensatiemaatregelen uitgedacht.

Op 26 augustus is de deadline voor de begroting die het kabinet op Prinsjesdag zal presenteren. Dan moeten de coalitiepartijen eruit zijn hoe de oplossing voor de dalende koopkracht eruit moet zien. Want dat er iets moet gebeuren, daar lijken alle partijen het wel over eens, maar wat?

Eneco vroeg CE Delft hierom omdat de energieleveranciers het belangrijk vindt “dat het energiegebruik van huishoudens duurzamer wordt en tegelijkertijd betaalbaar blijft”. Om huishoudens te compenseren voor de hoge energieprijzen bedacht het onderzoeksbureau zes mogelijke maatregelen.

De zes maatregelen zijn een sociaal energietarief, een energietoeslag uitgekeerd door gemeenten, een energietoeslag gekoppeld aan de zorgtoeslag, een generieke verhoging van de teruggave energiebelasting, een verhoging van de teruggave energiebelasting voor huishoudens met een laag inkomen of een budget, dan wel voucher voor energiekosten.

Daarbij vergelijkt CE Delft de maatregelen qua doelgroep – worden de juiste huishoudens gecompenseerd, uitvoerbaarheid voor de energieleverancier, gemeente en Belastingdienst, en effect op inkomensgroepen, overheidsfinanciën en energiebesparing – zorgt de maatregel voor een verduurzamingsprikkel?

Alle verduurzamingsmaatregelen nuttig
Om huishoudens met een laag inkomen te compenseren voor de extra energiekosten in januari 2022 ten opzichte van de energierekening in 2021, was per huishouden gemiddeld 1.591 euro nodig. Met de huidige prijzen zijn de energielasten – bij gelijkblijvend gebruik – nog hoger.

Daarbij erkent CE delft dat huishoudens in de praktijk waarschijnlijk minder energie zullen verbruiken, omdat de prijzen hoog zijn en de meeste mensen zullen proberen om hun verbruik terug te schroeven.

Ongeacht de financiële compensatievorm die het kabinet kiest, blijft CE Delft benadrukken dat alle verduurzamingsmaatregelen, zoals isolatie en het overschakelen op duurzame warmtetechnieken, nuttig zijn. De investeringskosten zijn weliswaar relatief hoog, maar ze hebben een structureel, blijvend effect. Ook gaat het vaak om maatregelen die hoe dan ook nodig zijn om Nederland aardgasvrij te maken.