De zeven buzzwoorden van 2023

14.03.2023 Maya van den Steenhoven

De zeven buzzwoorden van 2023

Welke buzzwoorden zullen in 2023 het debat gaan veranderen? Als buzzwoorden beschouw ik woorden die laten zien dat het onderwerp op de agenda staat en dat er opeens significant meer over wordt gepraat. De energietransitie gaat een nieuwe fase in. Afgelopen jaar kwamen we steeds meer in aanraking met concepten als schaarste, hoge prijzen en congestie.

Wat verwacht ik dat in 2023 hoog op de agenda zal staan nu de energietransitie een nieuw fase ingaat? Veel van de ontwikkelingen zijn een antwoord op de hoge prijzen en de schaarste van 2022. Hierdoor proberen bedrijven sneller te verduurzamen. Door de snelle groei van zon-PV, elektrificatie en de opkomst van elektrisch vervoer groeit ook de congestie op het elektriciteitsnet verder.

Buzzwoorden een tot en met vier
Buzzwoord een van 2023 wordt contractuele congestie. Veel van het elektriciteitsnet wordt namelijk slechts voor 30 procent gebruikt. Veel bedrijven hebben veel meer capaciteit dan ze nu zelf nodig hebben of een groep van bedrijven op een terrein gebruikt hun capaciteit op zulke andere tijden dat ze samen altijd ver onder de maximale capaciteit blijven.

Door slim samen te werken in energy hubs (buzzword twee) door middel van congestie- of energiemanagement (buzzwoord drie en vier) wordt het net veel efficienter gebruikt en zal dan ook minder snel daadwerkelijke fysieke uitbreiding nodig hebben. Ook zullen we kennis krijgen van opslagmogelijkheden die nu al in het systeem zitten en nog nauwelijks worden ingezet. Dergelijke 'ecobatterijen' maken gebruik van op het bedrijventerrein reeds aanwezige processen zoals grote koelinstallaties.

Buzzwoorden vijf tot en met zeven
Doordat we flink aan de slag gaan met 'pilots' met energiemanagementsysteem gaan we ook veel meer wettelijke ruimte maken om eindelijk met elkaar lokaal op te wekken en energie te delen via lokale coöperaties. We gaan dit jaar dus steeds meer horen over local for local, energieschappen en holons oftewel buzzwoorden vijf en zes.

Ook een term die je vaker zult tegenkomen is energy proof (buzzwoord zeven). Door rechtszaken tegen (financiering van) investeringen in fossiele projecten zullen steeds meer bedrijven nee zeggen tegen nieuwe fossiele projecten en zich richten op duurzame nieuwe projecten.

Gelijktijdig zal het door de reeds aanwezige schaarste lastig zijn genoeg duurzame energie te kunnen maken, inkopen of te transporteren om die stap te kunnen zetten. Energy proof zal dan ook een nieuw concept worden dat adviesbureaus aan bedrijventerreinen aanbieden om niet te laat in de transitie in te stappen.

Buzzwoord acht: waterstoflekkage
Tenslotte zien we in Nederland steeds meer pilotprojecten ontstaan op waterstof. Netbeheerders willen hun bestaande netwerk graag hiervoor gebruiken en bestuurders hopen dat waterstof makkelijker is uit te rollen dan warmtenetten of warmtepompen.

Dat dat in de praktijk niet het geval is, leren we nu van het Verenigd Koninkrijk waar bewoners massaal tegen waterstofpilots in hun huizen protesteren. Ze zijn tegen de te voorziene hoge kosten van waterstof en stellen vragen over zaken als additionaliteit en welk effect waterstof, zijnde een indirect broeikasgas, heeft op het klimaat als het weglekt. Het laatste buzzwoord van 2024 is dan ook waterstoflekkage.