EHPA komt met versnellingsplan voor warmtepompen

05.06.2023 Anne Agterbos

EHPA komt met versnellingsplan voor warmtepompen
© EHPA

De European Heat Pump Association (EHPA) laat weten dat 23 organisaties, waaronder Daikin Europe, Glen Dimplex, het International Energieagentschap, Samsung Electronics en vanuit Nederland het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Natuur & Milieu, uit verschillende hoeken van de sector zijn samengekomen om een warmtepomp versnellingsplan op te stellen. Dit plan wordt op 6 juni voorgelegd aan Eurocommissaris voor Energie Kadri Simson.

23 organisaties vanuit de industrie, overheden en NGOs hebben een stappenplan opgezet waarin de uitdagingen uit de warmtepompsector worden besproken, en mogelijke oplossingen worden aangedragen. De Heat Pump Accelerator zal op 6 juni worden overhandigd door de coördinatoren van het initiatief, de EHPA en de European Climate Foundation, aan Simson.

De Europese Commissie moet tegen het eind van 2023 het eerste warmtepomp actieplan publiceren, om het REPowerEU-plan te ondersteunen. Volgens het REPowerEU-plan moeten er in 2030 60 miljoen extra warmtepompen zijn geïnstalleerd in Europa. Momenteel zijn dat er 20 miljoen.

De vraag naar warmtepompen stijgt, maar de sector wordt ook geconfronteerd met een aantal knelpunten, zoals operationele kosten, tekort aan installateurs, en een informatietekort voor consumenten. Volgens Thomas Nowak, secretaris-generaal van de EHPA, heeft de sector een duidelijk signaal nodig vanuit beleidsmakers dat ze op lange termijn op steun kunnen rekenen.  

In het rapport worden vijf oplossingen aangedragen: het standaardiseren van schone verwarming, het ondersteunen van Europese leiderschap in de industrie, het vergroten van de integratie van het energiesysteem met flexibele warmtepompen, het vergroten van gemak voor de consument door middel van informatie en betaalbaarheid en het ontwikkelen van arbeidskrachten met de bijhorende vaardigheden.