Energiek Nagele gaat voor zonnethermie

30.03.2021 Simone Tresoor

Energiek Nagele gaat voor zonnethermie

Bij steeds meer energiecoöperaties staan duurzame warmte en het opzetten van een warmtenet op de agenda. Een van de enthousiaste coöperaties waar dit jaar een concreet project in uitvoering gaat is Energiek Nagele. Het dorp in de Noordoostpolder kiest voor zonnethermie en over enkele maanden gaat de eerste schop in de grond.

Nagele is in de jaren 50 ontworpen als modernste dorp van Nederland. De energiecoöperatie heeft enkele jaren geleden geld gekregen, omdat in de Noordoostpolder een windpark is gerealiseerd. Het gaat om € 10.000,- per jaar voor de komende 20 jaar. Dit bedrag wordt ingezet om van Nagele het meest duurzame dorp van Nederland te maken.

Eerst acht woningen

Omdat de woningen onder architectuur zijn gebouwd, is het best ingrijpend om ze te isoleren en van warmtepompen te voorzien. De architecten kwamen met het idee om een warmtenet te realiseren met als bron zonthermie op de platte daken van woningen en utiliteitsgebouwen. Als energieopslag wordt het warmteopslagsysteem in de bodem gebruikt.

Er wordt begonnen met het aankoppelen van acht woningen en een voormalig school, maar het is de bedoeling dat zo veel mogelijk woningen in Nagele op die manier aan het coöperatief warmtenet worden gekoppeld. De leidingen van het warmtenet gaan niet door de grond, maar lopen over de platte daken. Deze manier is het veel goedkoper omdat er niet hoeft worden gegraven. Ook kunnen de huizen veel makkelijker worden aangesloten, omdat de huidige cv-ketels op de eerste verdieping staan. Deze maken plaats voor de afleverset en de openingen voor rookgasafvoer van de cv-ketels worden gebruikt om de leidingen van het warmtenet binnen te brengen. Als back-up wordt er één  centrale warmtepomp geïnstalleerd.

Steeds meer plannen voor collectieve warmte

Aankomende juni wordt het ‘Knex’-systeem samen met de centrale technische ruimte tussen de woningen en de voormalige school in de bodem geplaatst waar het zal zorgen voor buffering van de zonnewarmte.  Per september zal de gasaansluiting verdwijnen. Dan is deze pilot hét voorbeeld voor andere hofjes in Nagele, want de volgende stap is nog eens 100 tot 150 woningen op relatief korte termijn op deze manier van warmte te voorzien.

Het aantal initiatieven met concrete plannen en projecten voor een collectieve warmtevoorziening is afgelopen jaar toegenomen met 23 tot 77 kleine en grote projecten, schrijft Stichting Warmtenetwerk. Hierbij wordt meestal gekozen voor een lokale, duurzame energiebron. Volgens de Lokale Energiemonitor van HIER opgewekt is de stijging vooral te danken aan overheidssubsidies en -programma’s, zoals het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW). 64 van de 77 projecten kiest voor een lokaal warmtenet waarbij er een grote diversiteit aan lokale warmtebronnen is. Veel aandacht gaat uit naar aquathermie uit oppervlaktewater, riool- en afvalwater of drinkwater of restwarmte van lokale bedrijven.