Energy Skid van ACR Klimaat helpt corporatie verduurzamen

27.05.2021 Joyce Beuken

Energy Skid van ACR Klimaat helpt corporatie verduurzamen

Nu de geluidsnorm per 1 april strenge eisen stelt aan het niveau dat de buitenunit van een warmtepomp produceert, is het aan leveranciers en fabrikanten om hier slim op in te spelen. Jacques Robeerst van ACR Klimaat /ACR Warmtepompen vertelt over de door hen ontwikkelde Energy Skid die een uitkomst biedt aan een breed scala aan woningen.

“Er zijn een aantal zaken belangrijk als het om warmtepompen gaat,” begint Robeerst. “Allereerst is het rendement een punt van aandacht. Dit wordt uitgedrukt in COP of SCOP. Ten tweede is het belangrijk om te kijken naar het gebruikte koudemiddel, aangegeven in de waarde van het Global Warming Potential (GWP). Ten derde dus het geproduceerde geluid, uitgedrukt in dB(A).

De mate waarin het gebruikte koudemiddel duurzaam is komt steeds hoger op de agenda te staan, weet Robeerst. Hoe milieuvriendelijk een koudemiddel is, is af te lezen aan het Global Warming Potential (GWP).  R410-A heeft bijvoorbeeld een GWP van 2088 en het aardopwarmingsvermogen is dus 2088 keer hoger dan CO2  dat een GWP van 1 heeft. “Tot voor kort gebruikten we vooral R410-A als koudemiddel. Inmiddels is R32 met een GWP van 675 de standaard aan het worden. Moderner en nog duurzamer is R290, oftewel propaan, met een GWP van slechts 3.”

Vervanging CV
Om het voor woningcorporaties interessanter te maken om hun bestaande woningbestand te verduurzamen, introduceerde ACR Klimaat onlangs de Energy Skid, een zeer compleet prefab systeem voor warm tapwater en verwarming van een woning. Het systeem kan werken op basis van hoog temperatuur verwarming (HTV) en vervangt 1-op-1 de oude CV-ketel en is direct aan te sluiten op het bestaande afgiftesysteem. De oplossing speelt volledig in op de behoefte aan verduurzaming anno 2021.

Een ander voordeel is dat het maximale geluidsniveau van de Energy Skid prima voldoet aan de norm die 1 april jl. is ingegaan (maximaal 40 dB(A) op 1 meter). Robeerst, directeur van zowel ACR Klimaat als ACR Warmtepompen, legt uit dat het belangrijk is om exact te weten welk geluidsniveau een module produceert op een bepaalde afstand. “Op vol vermogen meet onze Energy Skid op een meter afstand maximaal 40 dB(A). Het geluidsniveau kan in deellast enkel lager zijn, nooit hoger,” vertelt Robeerst. “Er wordt her en der gegoocheld met de cijfers,” meent hij.

De norm stelt dat de buitenunit van een warmtepomp overdag op de erfgrens met de buren niet meer dan 45 dB(A) geluid mag produceren, ’s nachts is de grens 40 dB(A). Robeerst: “Leveranciers beïnvloeden soms de resultaten op een creatieve manier door van een apparaat een gemiddeld geluidsniveau te noteren, of het geluidsniveau te meten op een paar meter afstand. Dit kan voor installateurs en consumenten zeer verwarrend zijn.”

Makkelijk te bereiken
Met de Energy Skid neemt ACR Klimaat een drempel weg voor de verduurzaming van bestaande woningen. “We werken momenteel hard aan de mogelijkheid om de module in een halve dag te kunnen plaatsen.”

Het laatste voordeel van de Energy Skid zal volgens Robeerst met name de installateur aanspreken. De Energy Skid wordt als een soort balkon in het dak geplaatst. Hierdoor is er een eenvoudige toegang tot het gehele systeem. "Erg prettig als de installateur in de winter service verleent en geen gevaarlijke capriolen uit hoeft te halen, maar simpel door een luik op het balkon stapt", meent Robeerst.