Floricultura: “Geothermie scheelt ons 9000 ton CO2-uitstoot per jaar”

15.02.2021 Simone Tresoor

Floricultura: “Geothermie scheelt ons 9000 ton CO2-uitstoot per jaar”

Geothermie, beter bekend als aardwarmte, is lokale duurzame warmte uit de aardbodem voor de verwarming van huizen, kantoren, kassen en industrie. Bij Floricultura is hier ruim 10 miljoen euro in geïnvesteerd om hun kassencomplex te verwarmen. Dat scheelt 9000 ton CO2-uitstoot in de omgeving per jaar.

In het kassencomplex in Heemskerk worden stekken van orchideeën en andere tropische planten gekweekt met behulp van deze warmte uit moeder aarde. Wart van Zonneveld is projectleider van het aardwarmteproject bij het 7,1 hectare grote kassencomplex. “In het voorjaar van 2015 zijn we met aardwarmte van start gegaan. De twee jaar daaraan voorafgaand zijn de putten geboord en is het systeem aangelegd. Wij hebben zelf alles begeleid en expertise die gangbaar is bij de olie- en gasindustrie ingehuurd waar nodig, bijvoorbeeld bij het boren van de putten.”

Schoonste en goedkoopste duurzame energiebron vergt enorme investering

Het aardwarmteproject in Heemskerk was het eerste project in Noord-Holland en werd ook meteen het warmste van Nederland; met 102 graden bij maximaal debiet (volumesnelheid). Het was destijds een forse investering voor Floricultura, maar huidige projecten zijn inmiddels zelfs ruim boven de 10 miljoen euro kwijt.

“De afgelopen jaren is er veel geleerd in de geothermie. Putten boren is niets nieuws, maar het ontwerp van een aardwarmteput is onderworpen aan voortschrijdend inzicht. Het verwarmen van onze kassen met deze aardwarmte van 3000 meter diepte betekent een jaarlijkse besparing van rond de vijf miljoen kuub gas. Daarmee vermijden we lokaal een uitstoot van 9000 ton aan CO2 per jaar”, aldus Van Zonneveld.

Bij geothermie wordt het van nature aanwezige warme water uit de ondergrond opgepompt. Via een productieput komt het naar de oppervlakte. In een warmtewisselaar geeft het water zijn energie af aan een warmtenet dat woningen, kassen of industrie van warmte voorziet. Via pompen stroomt het afgekoelde water in dezelfde aardlaag terug waarna het weer opwarmt. Aardwarmte wordt gezien als een van de schoonste en goedkopere bronnen van duurzame warmte. Met iedere kilometer diepte stijgt de temperatuur met ongeveer 31˚C. Water met een geschikte temperatuur voor stadsverwarming zit in Nederland op een diepte van ongeveer 1,5 kilometer. 

Nauwelijks CO2 of stikstof

Het is op meerdere manieren een duurzame bron van energie. Ten eerste is de voorraad die in de aardkorst zit nagenoeg onuitputtelijk. Door natuurlijke processen in de kern van de aarde wordt het water steeds opnieuw opgewarmd. Afhankelijk van de dikte van het reservoir en de afstand tussen de putten daalt de temperatuur van het opgepompte water na een termijn van ongeveer 35 jaar, wat betekent dat er op een gegeven moment een nieuwe put moeten worden geboord. Er zijn momenteel in Nederland ongeveer 20 plekken waar gebruik wordt gemaakt van geothermie.

“Voordelen van geothermie zijn onder andere dat er bij de productie van aardwarmte nauwelijks CO2 en stikstof vrijkomt”, vertelt Van Zonneveld. “Ook zijn de energiekosten voor langere tijd stabiel en voorspelbaar en heeft de bron geen last van externe factoren zoals wind en zon. Nadelen zijn er ook. “Sommige problemen kun je vooraf niet voorzien. Bij een ketel weet je wanneer je onderhoud hebt. Elk aardwarmtesysteem is uniek en je hebt meer onzekerheden. Ook is de wet- en regelgeving en het toezichtbeleid nog  steeds in ontwikkeling. Zo kun je na jaren gevraagd worden aanvullend seismologisch onderzoek te doen. Dat zijn kostenposten die je niet kunt voorzien.”

Alle woningen 250 jaar verwarmd

TNO heeft in 2012 het technisch/economische winbare potentieel van geothermie in de Nederlandse ondergrond tot 4 kilometer ingeschat op circa 85.000 PetaJoule. Om een idee te geven: hiermee zijn  alle 7,6 miljoen woningen in Nederland meer dan 250 jaar te verwarmen. Momenteel zijn er in Nederland 20 producerende systemen met een totale capaciteit van om en nabij 190 MWth. In 2017 is in totaal ongeveer 3 Petajoule aan warmte geproduceerd, vergelijkbaar met 94 miljoen m3 aardgas, oftewel het gasverbruik van 62.000 huishoudens.

Een infographic hoe geothermie precies werkt vindt u hier.