Gasnet moet stroom gaan leveren

01.07.2021 Joyce Beuken

Gasnet moet stroom gaan leveren

Het kabinet wil dat Gasunie het gasleidingennetwerk ombouwt tot een netwerk voor waterstof. In eerste instantie moet met name de zware industrie middels deze weg gaan verduurzamen.  

Deze uitspraak deed staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius van Economische Zaken en Klimaat aan in reactie op het rapport HyWay27. In dat rapport werd geconcludeerd dat het haalbaar, veilig en kostenefficiënt is om bestaande gasleidingen te hergebruiken voor waterstof. Gasleidingen worden op termijn overbodig, nu Nederland langzaamaan van het aardgas afstapt en overschakeld op duurzame verwarmingsalternatieven.

Ecomische groei en banen
CO2-vrije waterstof kan een sleutelrol spelen bij de energietransitie. Rijksoverheid is van mening dat waterstof kan bijdragen aan het halen van klimaatdoelstellingen en kansen biedt voor economische groei. Om die kansen te benutten is het aan het kabinet om een belangrijke vervolgstap te nemen: het ontwikkelen van een uitrolplan voor een transportnet voor waterstof.

De staatssecretaris zegt dat deze stap nodig is om de industrie in Nederland in stand te kunnen houden en tegelijkertijd de klimaatdoelen te kunnen behalen. De overstap is tevens gunstig voor de werkgelegenheid in grote industriële ondernemingen.

Nu beginnen
Het kabinet haakt Gasunie aan omdat de leidingbeheerder veel kennis en ervaring heeft waardoor het de ombouw van het bestaande net aankan. Momenteel is een klein aandeel van waterstof in Nederland groen geproduceerd. Yesilgöz: "Maar we moeten nu vast beginnen met het ombouwen van het leidingennetwerk. Op termijn moeten er meer windmolenparken op zee komen om groene waterstof te kunnen maken."