Gezond binnenklimaat vereist meer overheidsmaatregelen

27.10.2021 Simone Tresoor

Gezond binnenklimaat vereist meer overheidsmaatregelen

Binnenklimaattechniek, het platform voor alle professionals die te maken hebben met binnenklimaatinstallaties, heeft gisteren de petitie Meten is weten aan de leden van de vaste Tweede Kamercommissie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport overhandigd. Dit om meer aandacht te vragen voor de vierde basisregel: betere ventilatie in publieke ruimtes om verspreiding van corona tegen te gaan.

Het platform geeft aan dat er meer stappen nodig zijn om – ook op de langere termijn – een gezond binnenklimaat in gebouwen te realiseren. Een oplossing die op langere termijn volgens Binnenklimaattechniek meer gaat bijdragen aan een gezond binnenklimaat, is de ventilatienormen in het Bouwbesluit tegen het licht te houden.

Hierin staat slechts dat een ventilatiesysteem verplicht is, maar het schrijft geen eisen voor de luchtkwaliteit voor. Veel gebruikers weten ook niet hoe ze een ventilatiesysteem goed moeten gebruiken en onderhoud en controle laten te wensen over. Renovatie en isolatie leiden bovendien in veel gevallen tot een slechtere luchtkwaliteit omdat er geen natuurlijke luchttoevoer is.

Binnenklimaattechniek doet vijf voorstellen aan de Rijksoverheid:

  1. Maak een concreet stappenplan om een gezond binnenklimaat in alle gebouwen te realiseren.
  2. Stel richtlijnen voor een gezond binnenklimaat op en kijk naar de gemeten luchtkwaliteit in aanvullig op het ontwerp van het gebouw.
  3. Stel CO2-metingen verplicht in publieke gebouwen en hanteer een zogenaamd ‘stoplichtsysteem’.
  4. Neem de eisen voor luchtkwaliteit op in de wetgeving.
  5. Koppel ventilatienormen aan renovatie en isolatie zodat deze hand in hand gaan.


Belgisch rapport als basis
Een goed binnenklimaat draagt bij aan de gezondheid en productiviteit van mensen. Om dit te bereiken, moeten ventilatie-eisen gekoppeld worden aan de gewenste luchtkwaliteit met metingen van de CO2-concentratie als uitgangspunt.

Een Belgisch rapport waarin de overheid een meerjarenplan heeft opgesteld om het binnenklimaat in het hele land op orde te krijgen, is de basis geweest voor het Nederlandse rapport. De voorgestelde stappen zijn op de korte termijn bedoeld om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De langetermijnvisie is het realiseren van een gezond binnenklimaat in alle gebouwen en huizen.