IEA eist keuzes van internationale gemeenschap

18.05.2021 | Nieuws Jan de Wit

IEA eist keuzes van internationale gemeenschap

Het Internationaal Energieagentschap (IEA) zegt in zijn nieuwste rapport dat er wereldwijd radicale keuzes gemaakt moeten worden om de klimaatdoelen van Parijs te halen. Geen nieuwe olie- en gasvelden en investeringen in energiecentrales op kolen, maar doorpakken met hernieuwbare energie. Volgens de IEA gaan waterstof en biomassa hierin een belangrijke rol spelen.

De IEA stelt voor om in 2035 te stoppen met de verkoop van auto's die op fossiele brandstoffen rijden en vijf jaar daarna zou de internationale elektriciteitssector CO2-neutraal moeten zijn. "Als we de klimaatdoelen willen halen, moeten we stoppen met investeren in nieuwe olie-, gas- en kolenprojecten", zegt IEA-directeur Fatih Birol.

90 procent hernieuwbaar
In 2050 moet bijna 90 procent van de energie wereldwijd uit hernieuwbare bronnen komen, zoals zonne-energie. De IEA rekende uit dat om de doelen te halen er vanaf 2030 jaarlijks vier keer zoveel capaciteit aan zonne- en windenergie moet worden gerealiseerd als afgelopen jaar, terwijl 2020 al een recordhoeveelheid aangesloten hernieuwbare stroom opleverde.
Om wereldwijde CO2-neutraaliteit te bereiken, is vanaf het ijkpunt 2030 ieder jaar 5 biljoen dollar aan investeringen nodig. De huidige investeringkracht van 2 biljoen dollar zal daarom fors versterkt moeten worden.

Waterstof
Het rapport kijkt eveneens met bijzondere aandacht naar waterstof, wat ‘een pijler’ wordt genoemd in het terugdringen van de CO2-uitstoot. Het wereldwijde aandeel van waterstof in het bereiken van CO2-neutraliteit in 2050 zal volgens de IEA op 13 procent uitkomen. Hiervoor zal in 2030 al jaarlijks 149 ton waterstof geproduceerd moeten worden – vorig jaar was dit nog slechts 9 ton, om in 2050 een productiecapaciteit van 520 ton per jaar te bereiken.

Bio-energie
Ook bio-energie wordt ‘een pijler’ genoemd in het rapport, met de nuance dat er altijd een balans moet zijn ten opzichte van het belang van biomassa voor voedselproductie. De hoeveelheid land dat wordt gebruikt voor de productie van bio-energie moet volgens de IEA toenemen met ongeveer een kwart, van 330 miljoen naar 410 miljoen hectare.
“Hiervoor moet het traditionele gebruik van biomassa volledig omgezet worden naar modern gebruik”, zo meldt het rapport. Een combinatie met het afvangen en opslaan van CO2 wordt genoemd als een belangrijke oplossing voor sectoren die hun uitstoot moeilijk omlaag krijgen. Het aandeel van deze techniek om klimaatneutraal te zijn in 2050 wordt geschat op 10 procent.

Internationaal EnergieagentschapIEAFatih Birolenergietransitiewaterstofco2-uitstootCO2-reductie

Bedrijvenregister

Agenda

Training: Opleidingen Advieskunde en Duurzame Energie

Logo PHOE
12 april 2022 - 28 juni 2022
13.00 - 17.00 uur Duurzame Energie 8.30 - 12.30 uur Advieskunde
Naarden

PHOE

Lees verder

Event: 22 juni 2022: Kennissessie ‘Startmotor katalysator voor energietransitie?’

Logo Stichting Warmtenetwerk
22 juni 2022
van 12.00 tot 18.00 uur
Beeld en Geluid, Zeestraat 82 in Den Haag

Stichting Warmtenetwerk

Lees verder

Volledige agenda

Wekelijks op de hoogte blijven van de beste analyses en de nieuwste producten?
Meld u nu aan voor de nieuwsbrief!

Registreer nu