In 2030 kan 36 procent van de woningen duurzaam worden verwarmd

17.11.2022 | Analyse Steven Heshusius, Daan Jansen & Jan de Wit

In 2030 kan 36 procent van de woningen duurzaam worden verwarmd

De markt voor warmtepompen zit nog in een vroege groeifase. Aan de hand van huidig en toekomstig beleid zal deze groei verder gaan versnellen. Om houvast te bieden schetst Dutch New Energy Research vier scenario’s van de mogelijke ontwikkeling van de Nederlandse warmtepompmarkt. Zo is het haalbaar om 36 procent van de woningen te verwarmen met een duurzame warmtebron in 2030 met het Actieplan hybride warmtepompen.

Op basis van de huidige doelstellingen heeft Dutch New Energy Research vier scenario’s geschetst. Voor alle scenario’s geldt dat het jaarlijkse verduurzamingspotentieel bestaat uit het aantal nieuwbouwwoningen en cv-vervangingen in de bestaande bouw. De totale jaarlijkse potentie ligt hiermee rond de 500.000 in alle jaren tot en met 2030.

In het eerste scenario van alleen nieuwbouw wordt het potentieel van cv-vervangingen niet benut en blijft de groei ten opzichte van het voorgaande jaar beperkt tot 1 procent.

In het huidige tempo van de marktontwikkeling zijn er in 2030 zo’n 1,6 miljoen warmtepompen geïnstalleerd. Daarvan zijn er dan 900.000 geïnstalleerd in nieuwbouwwoningen en 700.000 in de bestaande bouw, zodat de potentie van cv-vervangingen deels benut wordt.

Het marktaandeel van warmtepompen in de vervangingsmarkt is sinds dit jaar voor het eerst significant. Als de groei vanaf nu in het huidige tempo doorzet, leidt dit tot 212.000 nieuwe installaties in 2030. Het beleidsdoel van 1 miljoen hybride warmtepompen wordt hiermee niet gehaald.

©Dutch New Energy Research

Het Focus op startwijken-scenario is gebaseerd op een analyse die Dutch New Energy Research heeft gedaan op de door gemeenten gekozen startwijken. Gemeenten neigen veelal naar warmtenetten, zie Figuur. In dit scenario versnelt de uitrol van warmtepompen nog altijd ten opzichte van de huidige marktontwikkeling, maar deze wordt geremd door een toenemend deel van het woningbestand dat voor 2035 – maar na 2030 – op een warmtenet wordt aangesloten.

Daardoor vallen deze woningen niet onder de normering die vanaf 2026 ingaat, en zijn eigenaren van deze woningen niet verplicht om versleten cv-ketels te vervangen door een duurzame individuele warmteoplossing. Doordat zij langer moeten wachten tot hun huis duurzaam verwarmd is, blijft het totaal aantal woningen met een warmtepomp danwel een warmtenetaansluiting in 2030 onder de 3 miljoen.

©Dutch New Energy Research

Het Actieplan hybride warmtepompen verhoogt het potentieel aantal installaties aanzienlijk. Zo zou het tussendoel om vanaf 2026 alleen nog (tenminste) hybride warmtepompen in plaats van cv’s te installeren het totaal aantal warmtepompinstallaties kunnen ophogen tot 2,6 miljoen.

Voorwaarde hierbij is wel dat 66 procent van de bestaande gebouwen, die de cv vervangt in deze periode, geschikt is voor een warmtepomp. Gecombineerd met een half miljoen nieuwe aansluitingen op een warmtenet zou er in dit scenario met 36 procent van het woningbestand al in 2030 een grote stap zijn gemaakt in de overstap naar een volledig duurzame warmtevoorziening.

Dit artikel is eerder gepubliceerd in het Warmtepomp Trendrapport 2023, een gezamenlijke uitgave van Warmte365 en Dutch New Energy Research. Wilt u het hele rapport lezen met alle trendanalyses en marktdata? Klik dan hier.

Bedrijvenregister

Agenda

Event: Congres Bodemenergie ‘Strategische samenwerking: bouwen aan een duurzame toekomst!’

Logo Branchevereniging Bodemenergie
1 december 2022
12:00-18:00
Beeld & Geluid

Branchevereniging Bodemenergie

Lees verder

Training: Basistraining Strategisch Omgevingsmanagement Geothermieprojecten

1 december 2022
08:45 - 17:00

Geothermie Nederland

Lees verder

Seminar: Seminar BioWKK: Duurzame gassen terug van weggeweest

1 december 2022
12:30-17:00
InVesta Expertise Centrum

Projectgroep Biomassa & WKK

Lees verder

Webinar: Uptempo! Lunchwebinar Innovatieve warmtenetten haalbaarder en betaalbaarder

5 december 2022
Online

Topsector Energie

Lees verder

Volledige agenda

Wekelijks op de hoogte blijven van de beste analyses en de nieuwste producten?
Meld u nu aan voor de nieuwsbrief!

Registreer nu