Infographic: Wat is restwarmte?

08.03.2021 Joyce Beuken

Infographic: Wat is restwarmte?
Dutch New Energy Research / Stichting Warmtenetwerk

Restwarmte is warmte die vrijkomt bij industriële processen waar geen extra brandstof voor is gebruikt en als nuttige warmte ingezet kan worden. Daarbij worden de negatieve effecten van warmtelozing in de omgeving voorkomen.

Met een industriële warmtepomp kan restwarmte van een te lage temperatuur worden opgewaardeerd naar een hogere temperatuur. Naast (her)gebruik als warmtebron voor warmtenetten kan restwarmte in hetzelfde bedrijf worden ingezet voor het verwarmen of koelen van andere bedrijfsprocessen via warmtewisselaars of voor de productie van koude of elektriciteit.

In deze infographic van DNE is te zien hoe restwarmte kan worden gewonnen en ingezet.

De infographic is afkomstig uit het Warmtenet Trendrapport 2021. Het Warmtenet Trendrapport biedt een uniek overzicht van de actuele ontwikkelingen in de Nederlandse warmtebranche. Het rapport is hier te downloaden.