Invoering Omgevingswet per 1 januari 2024 na groen licht Eerste Kamer

16.03.2023 | Nieuws Brendan Hadden

Invoering Omgevingswet per 1 januari 2024 na groen licht Eerste Kamer

De Omgevingswet moet de regels voor ruimtelijke ordening vereenvoudigen en in één wet bundelen. Hoewel er tijdens het debat op 7 maart nog twijfels over de gereedheid van de bijhorende digitale systemen waren, had de coalitie dankzij de fractie van JA21 bij de stemming op 15 maart alsnog de benodigde meerderheid om de wet per 1 januari 2024 in te laten gaan.

Met de Omgevingswet wordt alle lokale wet- en regelgeving voor de leefomgeving gebundeld en komt er een nieuw digitaal loket. De wet moet het eenvoudiger maken voor burgers en ontwikkelaars om vergunningen aan te vragen en regels te raadplegen.

Hugo de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, noemt het echter meer dan alleen een bundeling van wetten en een digitaal loket:

“De wet staat vooral voor een nieuwe manier van denken en doen in de gebiedsontwikkeling. In plaats van vraagstukken over de fysieke leefomgeving per sector te benaderen, biedt de omgevingswet de mogelijkheid om integraler en met meer samenhang ons werk te doen. Deze gebiedsgerichte, integrale aanpak is broodnodig voor de grote opgaven waar we voor staan op het terrein van woningbouw, verduurzaming van de energie, infrastructuur, landbouw en natuur.”

Digitaal Stelsel Omgevingswet
Hoewel de Omgevingswet al in 2016 is aangenomen, is de invoering meerdere keren uitgesteld vanwege zorgen over de gereedheid van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Het DSO is een online database waar alle wet- en regelgeving, zowel lokale als landelijke, samen moeten worden gebracht. Tot nu toe lijkt het echter vooral problemen op te leveren: NRC meldt dat het momenteel een van de duurste ict-projecten van de overheid is, met kosten die op wel 2 miljard euro worden geschat.

Ook tijdens het debat van 7 maart was er de nodige kritiek op de DSO. Senator Janssen van de SP noemde het DSO discriminerend, omdat het niet voldoet aan de eisen van digitale toegankelijkheid. Ook senator Fiers, die namens PvdA en 50PLUS sprak, wees op de risico’s van het invoeren van de wet voordat het DSO goed functioneerde.

Duidelijkheid
Volgens minister de Jonge is het belangrijk dat alle partijen nu weten waar ze aan toe zijn: “Tijdige duidelijkheid over het moment waarop de wet inwerking treedt is een belangrijke voorwaarde voor overheden en het bedrijfsleven om een goede start te maken met de Omgevingswet. Overheden en bedrijfsleven kunnen nu definitief hun organisatie en werkprocessen inregelen voor een zo adequaat mogelijke dienstverlening aan het bedrijfsleven en de bouwconsument.”

Bedrijvenregister

Agenda

Event: Energiecoöperaties: Vrouwen in de energietransitie

24 maart 2023
16:00 -18:30
Provinciehuis Zuid-Holland

Energie Samen Zuid-Holland en 75inQ

Lees verder

Training: Hydraulische Schakelingen voor Verwarmen en Koelen

27 maart 2023 - 28 maart 2023
09:00 - 16:30
Intechnium Gebouw

TVVL

Lees verder

Training: Warmtepompen utiliteit

28 maart 2023
09:00 - 16:30
Intechnium Gebouw

TVVL

Lees verder

Training: Prestatiemonitoring en -analyse van HVAC-installaties

29 maart 2023
13:30 - 21:00
Intechnium Gebouw

TVVL

Lees verder

Volledige agenda

Wekelijks op de hoogte blijven van de duurzame warmtesector?
Meld u nu aan voor de nieuwsbrief!

Abonneer nu