Kentering aantal aanmeldingen opleidingen installatie- en elektrotechniek

01.06.2023 Simone Tresoor

Kentering aantal aanmeldingen opleidingen installatie- en elektrotechniek
©Avans Hogeschool

Het ziet ernaar uit dat komend schooljaar méér nieuwe mbo-studenten zullen kiezen voor een technische opleiding. Een steekproef van de MBO-Raad laat zien dat de opleidingen installatie- en elektrotechniek deze zomer bij de nieuwe aanmeldingen kunnen rekenen op een toename van zo’n 3 procent. Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland, is niet verrast door de cijfers: "Jongeren willen een baan die ertoe doet en een carrière met veel perspectief. Dan kom je al snel bij de technieksector uit."

Werken en leren tegelijk
De groeiende aantrekkingskracht van techniekopleidingen is opvallend, omdat het totale aantal aanmeldingen voor mbo-opleidingen terugloopt. Bij de aankomende techniekstudenten is vooral de BBL (beroepsbegeleidende leerweg) populair. Mbo’ers die een BBL-opleiding volgen, werken vier dagen per week en gaan één dag naar school. De BBL levert het grootste deel van de instroom van nieuwe werknemers in de technieksector. 

Kentering
Techniek Nederland besteedt veel aandacht aan het aantrekkelijker maken van de technieksector én van het techniekonderwijs. Terpstra: "Het lijkt erop dat onze inspanningen beloond worden. Er is écht sprake van een kentering. Jonge mensen zien meer en meer dat techniek een onmisbare bijdrage levert aan onze maatschappij. Technische vakmensen voeren de energietransitie uit, ze moderniseren onze infrastructuur en ze houden de gezondheidszorg betaalbaar. Ze zijn de ruggengraat van onze economie."

Ondanks de hoopgevende cijfers vindt Terpstra dat er nog veel meer moet gebeuren. "We hebben in onze sector nog altijd zo’n 20.000 vacatures. Dat betekent dat we de komende jaren alles op alles moeten zetten om méér jongeren en zij-instromers te interesseren voor techniek."

VMBO
De komende tijd vinden op veel plaatsen in het land open dagen plaats van mbo-techniekopleidingen. Nieuwe studenten kunnen zich nog tot 1 oktober aanmelden voor een mbo-techniekopleiding.  Werkgevers en kabinet investeren de komende tien jaar 1 miljard euro om meer mensen te interesseren voor een loopbaan in de techniek.

Niet alleen de interesse voor technische mbo-opleidingen neemt toe. Ook op het vmbo neemt het aantal studenten in technische opleidingen toe. Dit schooljaar is het aantal leerlingen met het profiel Produceren, Installeren, Energie met 8 procent gestegen ten opzichte van vorig schooljaar.