Krijgen we ook hybride warmtepompverboden?

19.07.2022 Sven Ringelberg

Krijgen we ook hybride warmtepompverboden?

De plannen van Hugo de Jonge maken een hoop los. Het is duidelijk dat we flink aan de slag moeten met de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Niet alleen een verplichting voor hybride warmtepompen vanaf 2026 wordt aan gedacht, maar bijvoorbeeld ook aan een einddatum noemen voor aardgas in wijken. Want we willen zowel collectief aan de slag, als meer individueel.

Voor zover geen problemen natuurlijk, alleen als we inzoomen dan ontstaat er wel degelijk wrijving. Het hele idee van de aardgasvrije wijkenaanpak is: voor zo laag mogelijke maatschappelijke kosten van het gas af. Een extra inzet op hybride warmtepompen, door onder andere een aantrekkelijke subsidie, brengt dit doel mogelijk in gevaar. Het kan dan wel mogelijk worden om voor bepaalde wijken een einddatum voor aardgas te noemen, maar als de helft van de bewoners kiest voor zichzelf en de andere helft het niet kan betalen, wat dan?

Mag je in wijken hybride warmtepompen ontmoedigen dan wel verbieden?
Ironisch genoeg is de doorbraak en verplichting van de hybride warmtepomp ook het startsein van een andere discussie: mag je in wijken hybride warmtepompen ontmoedigen, dan wel verbieden? Want inefficiënt van het aardgas af, dat heeft ook een prijskaartje! Niet op individueel niveau, want dan kan de hybride warmtepomp een erg logische keus zijn, maar op collectief niveau. In de beleidsstukken spreekt Hugo de Jonge over 1 tot 5 miljard euro aan extra kosten door inefficiënt gebruik van infrastructuur. Met het huidige beleid en inzet op individueel verduurzamen krijgen we deze extra kosten zeker weten voor onze rekening.

Wat gaan we met dwang beslissen?
De vraag wordt dan ook: wat gaan we allemaal met dwang beslissen, en niet of dwang wel een goed instrument is. Uiteindelijk betalen we allemaal linksom of rechtsom voor de energietransitie en daar kan het maken van een aantal heldere keuzes alleen maar in helpen. Dus versnelling van de hybride warmtepomp, maar in alle wijken? Dat moeten we nog maar eens zien.