Monitor concept-RES: 'zet in op geothermie'

01.02.2021 | Nieuws

Monitor concept-RES:

Een Monitor concept-RES is ontwikkeld op verzoek van het Nationaal Programma Regionale Energie Strategieën . Hierin wordt in beeld gebracht in hoeverre de doelstellingen van 2030 haalbaar zijn op basis van alle dertig concept-RES’en.

In het rapport wordt kritiek geuit op het gebrek aan plannen omtrent energiebesparing middels alternatieve opwekking van bijvoorbeeld warmte. Op meerdere plekken in de Monitoring wordt benoemd dat bijvoorbeeld geothermie, aquathermie en andere innovatie verwarmingstechnieken een sleutelrol kunnen spelen bij het behalen van de doelen.

Geen warmte

Het concete doel is om in 2030 aan 35 terawattuur aan hernieuwbare elektriciteit uit grootschalige zonne- en windparken te kunnen opwekken. De inzet van duurzame warmtebronnen ontbreekt in veel plannen, tot ongenoegen van betrokkenen. De monitoring beperkt zich tot de hoofdlijnen uit de tussentijdse analyse. Het is een kwantitatieve verdieping van de tussentijdje analyse die PBL 1 oktober publiceerde.

Impact ontwikkelingen

In de monitoring worden bevindingen omschreven in de context van recente ontwikkelingen rond andere, kwalitatieve thema’s. Zoals ruimtegebruik, draagvlak en energiesysteem efficiëntie. De impact van kwantitatieve en kwalitatieve onzekerheden op de plannen en projecten wordt gereflecteerd. Daarnaast wordt gekeken naar de haalbaarheid van de doelen in 2030.

Het 62-pagina’s tellende rapport is gratis in te zien via de website van Planbureau voor de Leefomgeving. Aan de hand van de analyse voor de Monitor doet het PBL aanbevelingen om het vervolgproces van de RES’en te bevorderen. Bij het opstellen van de RES 1.0 kunnen deze aanbevelingen verwerkt worden.

EnergietransitieRegionale EnergiestrategieRESplan bureau leefomgevingPBNmonitorrapportonderzoek

Bedrijvenregister

Agenda

Event: Zet uw collectieve warmteproject in de spotlights tijdens de Open Energiedag!

17 september 2022
10:00 - 17:30

NVDE

Lees verder

Event: Open Energiedag

17 september 2022
09:00 - 17:00
Verschillende locaties

De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE), samen met vijf branche-organisaties: NWEA (windenergie), Holland Solar (zonne-energie), EnergieSamen (energiecoöperaties), Vereniging Warmtepompen en Branchevereniging Bodemenergie.

Lees verder

Webinar: ‘Gasloos met Bodemenergie in de bestaande bouw! Maar hoe dan?

21 september 2022
13:00 - 15:30
online

Gebruikersplatform Bodemenergie

Lees verder

Event: Energeia Energy Tour

26 september 2022
10:00 - 17:00
Beeld en Geluid

Energeia

Lees verder

Volledige agenda

Wekelijks op de hoogte blijven van de beste analyses en de nieuwste producten?
Meld u nu aan voor de nieuwsbrief!

Registreer nu