Monitor concept-RES: 'zet in op geothermie'

01.02.2021

Monitor concept-RES:

Een Monitor concept-RES is ontwikkeld op verzoek van het Nationaal Programma Regionale Energie Strategieën . Hierin wordt in beeld gebracht in hoeverre de doelstellingen van 2030 haalbaar zijn op basis van alle dertig concept-RES’en.

In het rapport wordt kritiek geuit op het gebrek aan plannen omtrent energiebesparing middels alternatieve opwekking van bijvoorbeeld warmte. Op meerdere plekken in de Monitoring wordt benoemd dat bijvoorbeeld geothermie, aquathermie en andere innovatie verwarmingstechnieken een sleutelrol kunnen spelen bij het behalen van de doelen.

Geen warmte

Het concete doel is om in 2030 aan 35 terawattuur aan hernieuwbare elektriciteit uit grootschalige zonne- en windparken te kunnen opwekken. De inzet van duurzame warmtebronnen ontbreekt in veel plannen, tot ongenoegen van betrokkenen. De monitoring beperkt zich tot de hoofdlijnen uit de tussentijdse analyse. Het is een kwantitatieve verdieping van de tussentijdje analyse die PBL 1 oktober publiceerde.

Impact ontwikkelingen

In de monitoring worden bevindingen omschreven in de context van recente ontwikkelingen rond andere, kwalitatieve thema’s. Zoals ruimtegebruik, draagvlak en energiesysteem efficiëntie. De impact van kwantitatieve en kwalitatieve onzekerheden op de plannen en projecten wordt gereflecteerd. Daarnaast wordt gekeken naar de haalbaarheid van de doelen in 2030.

Het 62-pagina’s tellende rapport is gratis in te zien via de website van Planbureau voor de Leefomgeving. Aan de hand van de analyse voor de Monitor doet het PBL aanbevelingen om het vervolgproces van de RES’en te bevorderen. Bij het opstellen van de RES 1.0 kunnen deze aanbevelingen verwerkt worden.