Nationaal Waterstof Programma presenteert Routekaart Waterstof, verdubbeling nodig

07.11.2022 Jan de Wit

Nationaal Waterstof Programma presenteert Routekaart Waterstof, verdubbeling nodig
©Nationaal Waterstof Programma

Op de Dag van het Klimaatakkoord heeft het Nationaal Waterstof Programma (NWP) de Routekaart Waterstof overhandigd aan Rob Jetten, minister voor Klimaat en Energie. De Routekaart geeft inzicht in de Nederlandse waterstofambities en doelen richting 2030 en daarna en beschrijft welke acties nodig zijn. Volgens het NWP moet Nederland zijn groene waterstofambities verdubbelen naar 6 tot 8 gigawatt om er zeker van te zijn dat Nederland de Europese doelen voor hernieuwbare waterstof in 2030 gaat halen.

In de Routekaart Waterstof roept het NWP op om de doelen voor de ontwikkeling van hernieuwbare waterstof ambitieuzer te maken dan in het Klimaatakkoord is vastgelegd. Daarin staat voor 2030 3 tot 4 gigawatt elektrolysecapaciteit als doel, maar volgens het NWP moet dat worden verdubbeld naar 6 tot 8 gigawatt.

©Nationaal Waterstof Programma

Momenteel wordt er nog bijna geen hernieuwbare waterstof geproduceerd. Een flinke opschaling is dus nodig. De Routekaart Waterstof bevat daarom, naast een overzicht van de huidige stand van zaken, de vergezichten in de periode na 2030 en concretere voorgestelde doelen en acties in dit decennium.