Nederlandse Emissieautoriteit: ‘Biomassa uit Estland is duurzaam’

29.06.2022 | Nieuws Jan de Wit

Nederlandse Emissieautoriteit: ‘Biomassa uit Estland is duurzaam’

De Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) heeft zijn onderzoek afgerond naar de duurzaamheid van biomassa afkomstig uit Estland. De NEa zegt geen aanwijzingen te hebben gevonden dat er in Estland “structurele tekortkomingen in duurzaam bosbeheer zijn volgens de geldende duurzaamheidsnormen”. Rob Jetten, minister voor Klimaat en Energie, zegt de adviezen van de NEa verder te bestuderen om te zien hoe deze verwerkt kunnen worden in de aanscherping van de duurzaamheidseisen.

De NEa kreeg de opdracht voor het onderzoek van Dilan Yeşilgöz, de toenmalige staatssecretaris van Klimaat en Energie, naar aanleiding van signalen over misstanden uit een rapport van de Stichting Onderzoek Multilaterale Organisaties (SOMO).

In het rapport van SOMO worden 24 bosgebieden in Estland vermeld die gebruikt zouden zijn voor leveringen van biomassa aan Nederland. In deze gebieden zouden duurzaamheidseisen zijn overtreden. Zonder duurzaamheidscertificering komt biomassa in Nederland niet in aanmerking voor subsidie.

“Uit de gebieden die SOMO vermeldt in haar rapport is vrijwel zeker geen biomassa, waarvoor de duurzaamheidseisen gelden, geleverd aan Nederland”, zo stelt de NEa. Daarnaast concludeert de emissieautoriteit dat de certificeerder de signalen voldoende heeft onderzocht. Ook is er correct gehandeld aar waar er wel hoge risico’s zijn op het overschrijden van de duurzaamheidseisen.

Aandachtspunten
Tegelijk geeft de NEa minister Jetten en de certificeerders wel enkele verbeteringspunten mee. De huidige werkwijze is “minder grondig” dan andere mogelijke werkwijzen, al wijzigt die per 1 januari 2023. Vanaf dan wordt de mogelijkheid dat er geen risico ingeschat in plaats van de mogelijkheid dat er wel een risico is, deze omdraaiing wordt onderschreven door de NEa.

Daarnaast kan het stakeholderonderzoek beter worden georganiseerd en zijn er nog altijd fundamentele en inhoudelijke discussiepunten over de duurzaamheid van biomassa. Omdat het niet aan de NEa is om hier inhoudelijk op in te gaan, doet de emissieautoriteit alleen de aanbeveling deze discussiepunten snel te bespreken.

Al met al is de conclusie van de NEa dat “biomassa die vanuit Estland in Nederland wordt ingezet voldoet aan de thans geldende duurzaamheidseisen en derhalve als duurzaam beschouwd kan worden”. Minister Jetten zegt geen reden te zien om dit in twijfel te trekken.

De voorgestelde verbeteringen en de inhoudelijke discussiepunten zal het kabinet, met de uitkomsten van de herziening van Europese Richtlijn Hernieuwbare Energie, meenemen in de aanscherping van de duurzaamheidseisen.

Nederlandse EmissieautoriteitNEaBiomassaEstlandRob Jettenministerie voor Klimaat en EnergieDilan Yesilgozduurzaamheidseisenenergietransitie

Bedrijvenregister

Agenda

Event: Zet uw collectieve warmteproject in de spotlights tijdens de Open Energiedag!

17 september 2022
10:00 - 17:30

NVDE

Lees verder

Event: Open Energiedag

17 september 2022
09:00 - 17:00
Verschillende locaties

De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE), samen met vijf branche-organisaties: NWEA (windenergie), Holland Solar (zonne-energie), EnergieSamen (energiecoöperaties), Vereniging Warmtepompen en Branchevereniging Bodemenergie.

Lees verder

Webinar: ‘Gasloos met Bodemenergie in de bestaande bouw! Maar hoe dan?

21 september 2022
13:00 - 15:30
online

Gebruikersplatform Bodemenergie

Lees verder

Event: Energeia Energy Tour

26 september 2022
10:00 - 17:00
Beeld en Geluid

Energeia

Lees verder

Volledige agenda

Wekelijks op de hoogte blijven van de beste analyses en de nieuwste producten?
Meld u nu aan voor de nieuwsbrief!

Registreer nu