Ollongren: ‘Verduurzaming woningen goed op gang’

07.07.2021 | Nieuws Simone Tresoor

Ollongren: ‘Verduurzaming woningen goed op gang’

Vandaag verstuurde minister van Binnenlandse Zaken Ollongren de resultaten van enkele onderzoeken over de betaalbaarheid van de energietransitie naar de Kamer. Het gaat om het Dashboard Eindgebruikerskosten dat gemeenten inzicht geeft in de gemiddelde kosten en de financiële haalbaarheid van de verschillende warmtestrategieën van de Klimaatakkoorddoelstellingen, schrijft Rijksoverheid. Ook de effecten van verduurzaming op de woningwaarde werd onderzocht.

Ollongren: “De verduurzaming van Nederlandse woningen komt op gang. Steeds meer mensen isoleren hun woning, steeds meer gemeenten hebben hun transitievisies warmte opgeleverd, subsidieregelingen worden overvraagd. Dat is een positieve ontwikkeling. Veel burgers en bedrijven komen in beweging en verduurzamen hun gebouwen. Maar de onderzoeken laten ook zien dat de betaalbaarheid nog verder verbeterd moet worden en er nog flinke investeringen nodig zijn om de doelen van 2030 te halen.”

Vrijwel alle regelingen zijn overtekend
De afgelopen kabinetsperiode is er hard gewerkt aan de uitvoering van de afspraken van het Klimaatakkoord voor de gebouwde omgeving. Om de betaalbaarheid van de energietransitie te verbeteren zijn er diverse maatregelen genomen, zoals de verhoging van de belasting op gas en de verlaging op elektriciteit, het creëren van aantrekkelijke lange termijn financieringsmogelijkheden met het oprichten van het Warmtefonds – in het bijzonder voor huishoudens zonder leenruimte - en het inrichten van diverse subsidie-instrumenten. Vrijwel al deze regelingen zijn overtekend.

De sector is volop aan het innoveren en de samenleving is aan het verduurzamen. Gemeenten zijn inmiddels bezig met de transitievisies warmte waardoor er vanaf begin 2022 duidelijkheid komt over de plannen in wijken. Maar uit de rapporten blijkt ook dat er tot 2030 zeilen bijgezet moeten worden. Niet alleen moeten er meer middelen beschikbaar worden gesteld. Ook een beter passende wet- en regelgeving, adequate beprijzing van CO2 en het ontzorgen van en het handelingsperspectief bieden voor huiseigenaren moeten de voor 2030 gestelde doelen dichterbij brengen.

Er blijft een onrendabele top bestaan
Het Dashboard Eindgebruikerskosten geeft inzicht in de kostenverschillen voor eigenaar-bewoners en huurders als er in een wijk gekozen wordt voor een alternatief voor aardgas, zoals all-electric oplossing, warmtenetten op hoog- of midden/lagetemperatuur bronnen of groen gas. Het biedt gemeenten hiermee inzicht in de haalbaarheid en betaalbaarheid van een voorgenomen wijkaanpak.

Er is onder andere berekend hoeveel CO2-reductie behaald kan worden met de huidige middelen en afspraken, hoeveel aanvullende middelen nodig zijn om woonlastenneutraal het doel van het Klimaatakkoord, te weten 15,3 Mton CO2-uitstoot in 2030, te halen en hoeveel er nodig is om nog één extra Mton CO2-reductie te bereiken in het kader van de opgehoogde ambitie van de Europese Unie. Uit het onderzoek komt naar voren dat er een grote stap gezet gaat worden met het huidige instrumentarium, maar dat om de doelen uit het Klimaatakkoord te halen er een onrendabele top blijft bestaan.

Uit het onderzoek naar de effecten van verduurzaming op de woningwaarde blijkt dat vergelijkbare woningen met een beter energielabel gemiddeld een bijna 4 procent hogere verkoopprijs hebben. Bij een gemiddelde woningwaarde van 378.000 euro gaat het om een verschil van ongeveer 14.000 euro.

OllongrenbetaalbaarheidenergietransitieonderzoekklimaatakkoordMinisterie van Binnenlandse Zaken

Bedrijvenregister

Agenda

Event: Zet uw collectieve warmteproject in de spotlights tijdens de Open Energiedag!

17 september 2022
10:00 - 17:30

NVDE

Lees verder

Event: Open Energiedag

17 september 2022
09:00 - 17:00
Verschillende locaties

De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE), samen met vijf branche-organisaties: NWEA (windenergie), Holland Solar (zonne-energie), EnergieSamen (energiecoöperaties), Vereniging Warmtepompen en Branchevereniging Bodemenergie.

Lees verder

Webinar: ‘Gasloos met Bodemenergie in de bestaande bouw! Maar hoe dan?

21 september 2022
13:00 - 15:30
online

Gebruikersplatform Bodemenergie

Lees verder

Event: Energeia Energy Tour

26 september 2022
10:00 - 17:00
Beeld en Geluid

Energeia

Lees verder

Volledige agenda

Wekelijks op de hoogte blijven van de beste analyses en de nieuwste producten?
Meld u nu aan voor de nieuwsbrief!

Registreer nu