Onyx kolencentrale in Rotterdam gaat sluiten, wisselende reacties

01.12.2021 | Nieuws Jan de Wit

Onyx kolencentrale in Rotterdam gaat sluiten, wisselende reacties

Staatssecretaris Dilan Yeşilgöz heeft besloten steun te verlenen zodat de kolencentrale van Onyx Power in Rotterdam kan sluiten. De eigenaar van de kolencentrale ontvangt maximaal 212,5 miljoen euro subsidie om de centrale volledig te sluiten. Zodra aan alle voorwaarden zijn voldaan moet de centrale binnen twee maanden stoppen met kolen en binnen drie jaar zijn ontmanteld.

De sluiting van de kolencentrale scheelt jaarlijks ongeveer 3 megaton CO2. De leveringszekerheid van elektriciteit blijft met de sluiting geborgd, doordat de resterende kolencentrales in de positie blijven om eventuele leveringszekerheidsrisico’s op te vangen.

“Als Onyx sluit, heeft Nederland nog twee kolencentrales: één op Maasvlakte (2016) en één in Eenshaven (2015). En die kolencentrale uit 1994, in Geertruidenberg dan? Die draait inmiddels voor circa 80 procent op biomassa”, aldus energie-expert Remco de Boer. Ook de kolencentrale van Onyx Power draaide voor een deel op biomassa.

Aan de subsidie zijn een aantal voorwaarden verbonden. Zo moet Onyx Power een adequaat sociaal plan vaststellen, steun geven aan werknemers die mogelijk hun baan verliezen en moet de Europese Commissie uitsluitsel geven dat er geen sprake is van ongeoorloofde staatssteun.

Zodra aan deze voorwaarden is voldaan, krijgt de centrale twee maanden de tijd om definitief te stoppen met de elektriciteitsproductie met kolen. Vervolgens duurt de ontmanteling van de centrale maximaal drie jaar. Het kabinet heeft tevens met Onyx afgesproken dat het bedrijf afziet van de eerder verleende SDE+-subsidie voor het bij- en meestoken van biomassa.

"Stap voor stap faseren we de kolencentrales in Nederland uit en maken we onze energievoorziening schoner. Zo besparen we CO2 terwijl we een betrouwbare energievoorziening behouden. De komende jaren zijn de resterende drie kolencentrales namelijk nog nodig om stroom te leveren als er veel vraag naar is, bijvoorbeeld in periodes van weinig wind en zon", aldus staatssecretaris Yeşilgöz.

In hoeverre is de subsidie noodzakelijk?
Om vast te stellen of met de toegekende subsidie geen sprake is van overcompensatie, heeft het kabinet twee onderzoeken laten uitvoeren. KPMG heeft het resterende verdienvermogen van de Onyx centrale onderzocht en concludeert dat de maximale subsidie niet te ruim is.

Daarnaast heeft onderzoeksbureau Mace de technische staat van de centrale onderzocht en geconcludeerd dat de centrale technisch gezien langdurig in bedrijf had kunnen blijven. Op basis van deze adviezen heeft het kabinet besloten om de subsidie toe te kennen.

Toch zet bijvoorbeeld Hans Schneider, consultant energy transition bij Liander, hier zijn vraagtekens bij. “Vreemd gehaast beleid. En nodeloos verkwistend. Onder emissiehandelssysteem gaat zo’n kolencentrale op enig moment vanzelf sluiten of verduurzamen. Doodzonde om daar 212 miljoen euro tegenaan te gooien.”

Onyx kolencentralerotterdamDilan Yesilgozministerie van Economische Zaken en KlimaatOnyx PowersubsidieBiomassabiomassacentraleco2-uitstootCO2-reductieleveringszekerheidelektriciteitEuropese commissieRemco de BoerHans SchneiderLiander

Bedrijvenregister

Agenda

Webinar: Uptempo! Lunchwebinar Innovatieve warmtenetten haalbaarder en betaalbaarder

5 december 2022
Online

Topsector Energie

Lees verder

Event: Kom naar het Warmte Congrestival op 8 december!

Logo Stichting Warmtenetwerk
8 december 2022
Van 09.00 tot 18.00 uur
Hart van Holland,

Stichting Warmtenetwerk

Lees verder

Event: Kick-off event: Human Capital Agenda Energietransitie

9 december 2022
De Zalen van Zeven

Topsector Energie

Lees verder

Webinar: Webinar Warmte in Wijken: Inspirerende innovaties & trends voor warmtenetten

12 december 2022
15:00-16:30
Online

Topsector Energie

Lees verder

Volledige agenda

Wekelijks op de hoogte blijven van de beste analyses en de nieuwste producten?
Meld u nu aan voor de nieuwsbrief!

Registreer nu