Opleiding in huis en eerstelijnsvraagbaak

23.09.2022 Joyce Beuken

Opleiding in huis en eerstelijnsvraagbaak

De leveranciers van de benodigde producten voor de energietransitie hebben het zonder campagnes druk. Zo ook Wasco, leverancier van klimaattechniek, meent CEO Herold van den Belt.

In de jaren ‘60 begon het bedrijf als aanbieder van wasmachinecombinaties. Met name de laatste jaren is de focus steeds meer gaan liggen op het verkopen van totaaloplossingen in plaats van losse producten, met name als gevolg van de energietransitie. “Zoals de combinatie van een warmtepomp met vloerverwarming, maar ook ventilatie is een belangrijke groep in het geheelj. De zomers worden immers warmen en met name nieuwbouwhuizen zijn steeds beter geïsoleerd”, stelt Van den Belt.

De uitdaging ligt hem volgens Van den Belt met name in het isoleren en verder verduurzamen van oudere panden. “Sinds aardgasvrij bouwen verplicht is, lenen nieuwe woningen zich uitstekend voor duurzame systemen. Het zijn vooral de grote hoeveelheden oude panden die meer aandacht vergen.” Prinsjesdag was wat hem betreft dan ook gunstig voor de sector. “De subsidies die er al waren voor de verduurzaming van bestaande panden blijven nagenoeg onaangetast.”

Vertrouwen
Ondanks een impuls voor verduurzaming door de torenhoge energierekening, ziet Van den Belt een laag consumentenvertrouwen die subsidiering vanuit de overheid nodig maakt en houdt. “Verduurzaming is en blijft een behoorlijke investering. Er is daardoor een blijvende behoefte aan subsidies. Aan de andere kant voeren de stijgende energiekosten de vraag naar duurzame oplossingen verder op, vanuit het gedachtegoed dat de vaste lasten daarna afnemen. Het zijn twee tegengestelde elementen binnen de marktontwikkeling.”

Naar alle productgroepen van Wasco ziet Van den Belt de vraag rap toenemen. Wel weet Van den Belt twee productgroepen te benoemen die er bovenuit steken. “Met name warmtepompen en ventilatiesystemen zijn slecht bij te houden. De vraag is groter dan wat we aangeleverd krijgen. Toeleveranciers proberen op te schalen, maar dat lukt niet altijd even snel, mede omdat bepaalde onderdelen slecht beschikbaar zijn.”

Kennis
Wasco focust niet alleen op levering van producten. Sinds 2018 is kennisoverdracht een speerpunt van het bedrijf, middels het WasCollege. "We faciliteren diverse opleidingen. Die opleidingen liggen niet allemaal vast. We houden namelijk nauw in de gaten aan welke kennis er behoefte is.” Momenteel is bijvoorbeeld de opleiding omtrent F-gassen erg in trek, meent Van den Belt. “Die heb je nodig om airco’s te installeren en warmtepompen aan te sluiten. Twee productgroepen waarnaar de vraag hoog is.”

Momenteel worden er zo’n veertien opleidingen aangeboden. Van den Belt verwacht dat dat aantal de komende jaren verder uitbreidt. Zo heeft het WasCollege volgens hem onder meer de ambitie om een opleiding over hybride warmtepompen aan te gaan bieden. Er wordt voor sommige opleidingen samengewerkt met een opleidingscentrum. “Opleidingscentrum GO biedt de praktijk aan, wij de theorie.”

Van den Belt hoopt met hun inzet aan twee tekorten in de technische sector te kunnen bijdragen. “In de energietransitie zie je aan de ene kant verschillende productoplossingen verschijnen, en aan de andere kant zie je een tekort aan gecertificeerde installateurs. Het is allemaal heel snel gegaan de laatste jaren. Er is niet een standaardoplossing. Voor elke situatie kan een andere oplossing gelden. We kunnen gelukkig dienen als eerstelijnsvraagbaak voor installateurs.”