Oproep aan Timmermans: ‘fossiele brandstof bouw in de ban’

28.10.2021 | Nieuws Joyce Beuken

Oproep aan Timmermans: ‘fossiele brandstof bouw in de ban’

Dertien toonaangevende organisaties voor de energietransitie, waaronder de European Heat Pump Association, hebben een gezamenlijke brief ondertekend aan de Europese Commissie. Hierin roepen zij op om verduurzaming van de bouw te bevorderen middels herziening van de Energy Performance of Buildings Directive (EPBD).

De EPBD, vrij vertaald naar de richtlijn energieprestaties van gebouwen, is de Europese richtlijn betreffende de energieprestaties van gebouwen. De richtlijn omvat maatregelen om gebruikers en eigenaren van alle gebouwen bewust te maken van het energiegebruik van het gebouw. Ook stimuleert het hen tot het treffen van maatregelen om energie te besparen. De EPBD is in Nederland geïmplementeerd als de Regeling energieprestatie gebouwen.

Flexibele gebouwen
Volgens ondertekenende organisaties moet de gehele EPBD worden herzien. Zo moet de focus liggen op energie-efficiëntie, hernieuwbare energiebronnen en het integreren van de flexibiliteit van het gebruik van gebouwen in het energiesysteem. Er moet bijvoorbeeld af worden gestapt van aardgas en over worden gestapt op elektrisch verwarmen.

“Namens de Europese verenigingen die wij vertegenwoordigen, willen wij onze krachtige steun betuigen voor uw voornemen om de richtlijn betreffende de energieprestaties van gebouwen te herzien met het oog op een snellere decarbonisatie van gebouwen”, begint de brief, die gericht is aan Eurocommissaris Frans Timmermans.

Stopzetting fossiele brandstoffen
De Europese Commissie is bezig met de herziening van de EPBD. Ondertekenaars doen verschillende gezamenlijke aanbevelingen om gebouwen sneller koolstofvrij te maken, waaronder digitalisering, automatisering en toekomstbestendige elektrische installaties, bijvoorbeeld middels warmtepompen.

Er wordt tevens meer gepleit voor het aardgasvrij maken van alle nieuwe gebouwen die na 2025 gerealiseerd worden. Daarnaast wordt er geschreven over de invoering van een bindende doelstelling voor de lidstaten voor geïntegreerde renovaties van ten minste ten minste 3 procent per jaar, inclusief een geleidelijke stopzetting van het gebruik van fossiele brandstoffen in alle gebouwen.

fossiele brandstoffenfossielvrijEuropese UnieFrans TimmermansbriefoproepEPBDEnergy Performance of Buildings Directiveherzieningaardgasvrij

Bedrijvenregister

Agenda

Event: BouwBeurs 2023

6 februari 2023 - 10 februari 2023
Jaarbeurs, Utrecht

Lees verder

Event: Achtste Week van de Circulaire Economie 2023: bruisend programma bij hubs

6 februari 2023 - 11 februari 2023

Topsector Energie

Lees verder

Webinar: Webinar Nationaal Isolatieprogramma

9 februari 2023
15.30 tot 16.30 uur

Regionaal Energieloket

Lees verder

Seminar: Rendementsverbetering in de installatiebranche

28 februari 2023
13:00 - 19:00
Van der Valk Hotel Eindhoven

Techniek Nederland

Lees verder

Volledige agenda

Wekelijks op de hoogte blijven van de beste analyses en de nieuwste producten?
Meld u nu aan voor de nieuwsbrief!

Registreer nu