Parlementaire enquête naar Groningse gaswinning begonnen

28.06.2022 Jan de Wit

Parlementaire enquête naar Groningse gaswinning begonnen

Gisteren is de parlementaire enquête naar de gaswinning in Groningen begonnen. De Tweede Kamer wil hiermee achterhalen wat de impact is van de gaswinning. Nederland heeft in zestig jaar ruim 400 miljard euro aan het gas verdiend, maar de aardbevingen die werden veroorzaakt door de gaswinning zorgden voor groot leed onder de Groningers. Er moet daarom ook “waarheid” worden gevonden, zei Tom van der Lee, voorzitter van de parlementaire enquête.

De commissie die de parlementaire enquête houdt, bestaat uit zeven Tweede Kamerleden en kan geheime documenten opvragen en getuigen onder ede horen. Iedereen die wordt opgeroepen is verplicht te verschijnen. De parlementaire enquête is het zwaarste onderzoeksmiddel dat de Tweede Kamer tot zijn beschikking heeft.

De commissie heeft sinds februari vorig jaar – met een ondersteunende staf van zestien mensen – al 600.000 documenten gevorderd bij 47 instanties, 22 technische briefings met deskundigen bijgewoond, bezoeken gebracht aan Groningen, gesprekken gevoerd met 35 gedupeerden en 124 mensen achter gesloten deuren gehoord, zo meldt NRC.

Uiteindelijk moet achterhaald worden hoe de contracten tussen de NAM (Nederlandse Aardolie Maatschappij, een joint venture van Shell en ExxonMobil) en de overheid, hoe de schadeafhandeling verliep en hoe de belangenafwegingen werden gemaakt.

De komende zeven weken worden ongeveer zeventig mensen gehoord, waaronder wetenschappers, ambtenaren, bestuurders en oud-ministers. De enquête begon als inleiding met Groningers zoals Herman de Muinck, die in 1959 als tienjarige aanwezig was bij de eerste gasboring. Dit om te laten zien wat de gaswinning voor Groningers heeft betekend.