Recordkrapte op de arbeidsmarkt bedreigt energietransitie

21.04.2022 Jan de Wit

Recordkrapte op de arbeidsmarkt bedreigt energietransitie

Het historisch grote tekort aan personeel blijkt steeds meer een struikelblok voor het slagen van de energietransitie. Van de vacatures die te maken hebben met de energietransitie is maar liefst 36 procent onvervulbaar, zo berekende het Economisch Bureau van ABN AMRO.

De tekorten op de arbeidsmarkt waren eind vorig jaar al hoog, maar in het eerste kwartaal van 2022 is de situatie nog nijpender geworden, zo analyseert ABN AMRO. Eind maart 2022 is bijna 21 procent van alle vacatures voor het aanleggen van infrastructuur voor schone energiebronnen onvervulbaar.

Niet eerder zag de bank zo’n hoog percentage onvervulbare vacatures in zijn arbeidsmarktindicator, die teruggaat tot begin 2017. Het cijfer laat zien hoeveel van de uitstaande vacatures onvervulbaar zijn, komt voort cijfer per gemeente per beroep en is op basis van de informatie over werkzoekenden die via het UWV solliciteren.

Bij vacatures die samenhangen met de energietransitie blijkt het nog veel moeilijker om aan personeel te komen, aldus ABN AMRO. Van deze vacatures is inmiddels maar liefst 36 procent onvervulbaar, waar dit eind 2021 nog 24 procent was.

Lees ook: Hoe groot is het technisch personeelstekort?

Wanneer de meest ruime definitie van het UWV van “de uitvoering van het klimaatbeleid” wordt genomen, dan telt het aantal openstaande vacatures van de top-10 beroepen met een zeer krappe arbeidsmarkt per sector overigens op tot 138.300 in het tweede kwartaal van 2021. Hiervoor worden de sectoren elektriciteit, industrie, gebouwde omgeving, landbouw en mobiliteit gebruikt.

‘Zoeken met een lampje naar geschikt personeel’
Uit de cijfers van ABN AMRO en het UWV sluiten naadloos bij de praktijk aan. Het blijkt met name moeilijk om aan installateurs te komen voor bijvoorbeeld warmtepompen en zonnepanelen. Monteurs van elektrotechnische panelen moeten “met een lampje worden gezocht”, evenals installatiemonteurs voor dakwerk, sanitair, verwarming en gas- en waterleidingen.

©ABN AMRO

De bank wijst erop dat uitkeringsgerechtigden in Groningen bijvoorbeeld via het UWV in drie maanden opgeleid kunnen worden tot installateur van zonnepanelen. Tegelijk hebben dit soort initiatieven navolging en opschaling nodig om echt impact te maken en ervoor te zorgen dat de energietransitie niet ernstig vertraagd door het personeelstekort.