TNO ontwikkelt nieuwe productiemethode van duurzaam gas uit CO2

23.05.2023 Saima Wasefi

TNO ontwikkelt nieuwe productiemethode van duurzaam gas uit CO2
©TNO

TNO heeft een nieuwe methode ontwikkeld genaamd SEDMES (sorption enhanced DME synthesis) voor de productie van dimethylether (DME) uit CO2. DME is een gas dat momenteel vooral bekend staat om zijn gebruik als aerosol-drijfgas in haarlak. DME is een basisproduct met een bescheiden marktomvang, maar heeft volgens TNO in de energietransitie de potentie om uit te groeien tot een bouwsteen voor waardevolle chemicaliën, aangezien het bijvoorbeeld diesel en LPG kan vervangen.

DME is een synthetisch geproduceerd alternatief voor diesel en LPG. Het is een vergelijkbaar gas met propaan en kan worden gemengd met LPG zonder dat er wijzigingen aan apparaten of infrastructuur nodig zijn, en biedt een koolstofarme oplossing voor het gebruik van LPG in energie en transport. Het kan dienen als groene brandstof voor bedrijven en huishoudens die geen toegang hebben tot het aardgasnet.

DME ter vervanging van LPG
DME kan worden geproduceerd uit hernieuwbare grondstoffen. Door het mengen van DME met LPG, kan de broeikasgasproductie aanzienlijk verlaagd worden en wordt het koolstof weer gerecycleerd.

“Zo zijn er veel meer producten en toepassingen te bedenken met DME. Het kan diesel en LPG vervangen maar ook dienen als bouwsteen voor tal van waardevolle chemicaliën die nu op fossiel zijn gebaseerd”, aldus TNO-expert Jan-Willem Könemann.

“DME kan verder ontwaterd worden naar ethyleen, een grondstof voor vele materialen die wij in ons dagelijks leven gebruiken. Als we op termijn geen fossiele koolstofbronnen meer hebben voor onze producten moeten we zeker inzetten op CO2 als grondstof voor DME. Bij TNO werken we voortdurend aan het verbeteren van de technologieën die hiervoor nodig zijn.”

Efficiënte productie van DME
In een chemische reactie met waterstof kan CO2 worden omgezet in DME. Maar het evenwicht van deze reactie licht dichter bij de reagentia waardoor de efficiëntie van de reactie slechts 10 procent bedraagt.

TNO heeft de DME-productie proces verbeterd door het toevoegen van een adsorptie unit na de productie. De stoom die geproduceerd wordt tijden de DME-productiereactie wordt geadsorbeerd op een katalysator waardoor het evenwicht van de reactie verplaatst wordt.

Door het toepassen van deze nieuwe verbeterde DME-productietechnologie kan een hogere CO2-conversie-efficiëntie van 85 procent gerealiseerd worden. TNO test deze nieuwe technologie nu nog op pilotschaal, daarna kan het worden toegepast in de industrie.