Transitiegrondstoffen flink in prijs gedaald

28.09.2022 Jan de Wit

Transitiegrondstoffen flink in prijs gedaald
©Gasunie

Veel basismetaalprijzen, maar ook de prijzen van veel ‘minor metals’ – zoals zeldzame aardmetalen, lithium, kobalt, vanadium, molybdeen en mangaan – maken een vrije val vanaf mei 2022, dat meldt ABN AMRO in zijn Sustainaweekly. In de afgelopen 21 weken is de ABN AMRO Transition Commodity Prijsindex met 22 procent gedaald. Hoewel de daling behoorlijk is, verwacht de bank niet dat er een terugkeer naar de oude piekniveaus inzit op korte termijn.

Sinds de Russische invasie in Oekraïne is de grondstoffenmarkt nog verder uit het lood geslagen dan het al was na de disruptieve periode van COVID-19. Ook voor de basismetaalprijzen en de prijzen van veel ‘minor metals’ – zoals zeldzame aardmetalen, lithium, kobalt, vanadium, molybdeen en mangaan – zijn gestegen.

Grondstoffen die noodzakelijk zijn voor het produceren van biobrandstoffen, batterijen, windturbines, zonnepanelen, elektrische auto’s en de ontwikkeling van waterkrachtenergie, aardwarmte en CO2-opslag.

Zo is de ABN AMRO Transition Commodity Prijsindex (TCP) – die is samengesteld uit een verzameling van diverse transitiegrondstoffen – van mei 2020 tot en met april 2022 opgelopen met 147 procent. Sinds de invasie namen de prijzen aanvankelijk verder toe, maar sinds midden april is de index in 21 weken is gedaald met 22 procent.

In de afgelopen periode hebben de lockdowns in China – de grootste metaalverbruiker ter wereld, maar ook een grote producent van veel metalen – namelijk voor minder industriële activiteit gezorgd en dus ook een afzwakkende vraag naar metalen. Vanwege de energiecrisis en een sluimerende wereldwijde recessie is de verwachting dat die voorlopig nog niet gaan stijgen.

Met name de grondstoffen voor energieopslag en geothermie staan onder druk
ABN AMRO waarschuwt wel dat nieuwe prijsstijgingen haast onvermijdelijk zijn omdat de metaal- en mijnbouwsector een zeer kapitaalintensieve sector is en de vraag naar deze transitiegrondstoffen ongetwijfeld zullen toenemen. Dit beeld wordt door meerdere rapporten bevestigd, dit zal ook tot meer prijsbeweeglijkheid leiden.

Veel basismetaalprijzen – zoals die van aluminium, koper, nikkel, zink en dus staal, maar ook de prijzen van zeldzame aardmetalen, lithium, kobalt, vanadium, molybdeen en mangaan – kwamen vanaf mei in een vrije val. Soms zelfs met een prijsdaling van meer dan 60 procent.

Voor de vier relevante energietransitietechnologieën (zonnekracht, windenergie, geothermie en energieopslag) zijn overwegend aluminium, staal, nikkel en grafiet noodzakelijke ingrediënten. Vooral de prijzen van energieopslag en geothermie zijn aanzienlijk scherper toegenomen dan die van zonnepanelen en windturbines in de periode vóór mei 2022.